Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kulturarvsstudier, kandidatprogram

Kandidatprogram om kulturarv 180 hp

Utbildningsplan

LÄMNINGAR, MINNEN, BERÄTTELSER – ATT GÖRA DET FÖRFLUTNA LEVANDE

Är det fortfarande en bra idé att sätta upp skyltar vid en stenåldersgrav? Hur gör man bäst en kulturstig? Är gamla fotbollsplaner värda att bevara?

Att vårt kulturarv är en tillgång som ska användas, snarare än att passivt bevaras, är ett synsätt som växer sig allt starkare. Samtidigt har intresset för det förflutna fått ett uppsving inom populärkulturen, med filmer, böcker och dataspel på historiska teman. Programmet Kulturarvsstudier är till för dig som är intresserad av seder och traditioner, föremål och landskap, arkivmaterial och berättelser som människan lämnat efter sig och vill arbeta med att göra det förflutna levande. Vad ska väljas ut? Hur fylls det med ett innehåll? Och hur ska det presenteras?

Programmets perspektiv

Utbildningen har vuxit fram i mötet mellan discipliner som ur olika perspektiv studerat människans förhållande till det som varit: historia, arkeologi, etnologi och socialantropologi. En viktig bakgrund är att Kulturarv sedan 2010 har status som ett av Göteborgs universitets vetenskapliga profilområden. Det gör det naturligt att stärka kompetensen också inom grundutbildningen.

Länge behandlades kulturarvsfrågor i ett nationellt sammanhang, där minnesmärken och berättelser var ett sätt att stärka den gemensamma identiteten. I Kulturarvsprogrammet rör vi oss snarare utifrån axeln lokalt – globalt. Vi tar spjärn mot vårt eget närområde och vad det erbjuder av miljöer, historier, museer och kulturarvsbruk. Härifrån ställs sedan frågor om kulturarvets betydelse i en internationell kontext: Vad händer med människans förhållande till det förflutna i en tid när världen allt mer tvinnas samman? När blir kulturarv en källa till konflikter, och hur kan det användas för att lösa motsättningar? Kan man tjäna pengar på kulturarv? Kulturarvet diskuteras både som en lämning av en förfluten verklighet och som något som skapas och görs betydelsebärande i nuet. Här innefattas materiella lämningar som fornminnen eller byggnader, men också ett immateriellt arv i form av konstformer, kunskaper, traditioner och myter. Även gränsen mellan natur och kultur tangeras i utbilningen: mycket av den natur som idag anses värd att bevara är ju frukten av lång mänsklig påverkan.

Tanken med Kulturarvsprogrammet är att utveckla både teoretiska och praktiska färdigheter. Du tränas i att kritiskt granska hur kulturarvet används och använts genom historien. Du studerar hur kulturarvet kommuniceras på museer och inom upplevelseindustrin. Du lär dig att hantera ett brett spektrum av källmaterial och teorier. Samtidigt är utbildningen i vissa avseenden både handfast och konkret: Flera moment genomförs i samarbete med kulturarvsinstitutioner i regionen, med föreläsare som själva arbetar på fältet. Du lär dig att tillämpa de lagar och regelverk som reglerar kulturarvsområdet. Du får träning i att skriva på effektivt sätt, och i att göra muntliga och grafiska produktioner. Allt detta är färdigheter som efterfrågas på institutioner som museer, ämbetsverk, länsstyrelser och kommunala förvaltningar. Men de är också värdefulla inom andra delar av samhällslivet, i en bredare yrkeskontext.

Programmets uppbyggnad

Programmet ges på grundnivå och består av sex terminers heltidsstudier. De två första innehåller programgemensamma kurser vilka utgör ett basår i kulturarvsstudier. Terminerna 3–4 innehåller ämneskurser i form av grund- och fortsättningskurs i något av de ingående ämnena. Termin 5 består av ett projektarbete i grupp, samt praktik alternativt valbara kurser; termin 6 av ämnesspecifik metod och teori, samt examensarbete.

Följande ämnen ingår i programmet:

– antikens kultur och samhällsliv

– arkeologi

– kulturanalys

– historia

– socialantropologi

Du kan givetvis söka programmet om du redan påbörjat studier i något av dessa ämnen. Examensarbetet skrivs inom profilämnet, men behandlas även inom ramen för programmet – ämnesmässigt skall det anknyta till en kulturarvsproblematik.

Utbildningen förbereder dig både för yrkeslivet och för studier på avancerad nivå. Eftersom du läst tre terminer inom ditt profilämne kan du fortsätta med en mastersutbildning (och i förlängningen kanske även forskarutbildning) inom samma disciplin. Du får också behörighet till flera av universitetets mastersprogram.

Det blir tre intensiva och roliga år!
Välkommen med din ansökan.

 


 

Kontaktinformation

Christian Isendahl, docent, universitetslektor arkeologi

Box 200, 405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Eklandagatan 86

Telefon:
+46 31 7864656

Hur gör jag för att söka programmet?

Sök till programmet via www.antagning.se

Gå till Göteborgs universitets utbildningssidor - Kulturarvsstudier och läs mer om ansökan.

Utbildningsplan

händer, Cueva de las Manos, Argentina
bild av industrilämning - bryggeri Lyckholms, Göteborg
Stenåldersyxor
Sidansvarig: Henrik Kjellberg|Sidan uppdaterades: 2017-03-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?