Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kulturarv och modernitet. Materiellt och immateriellt under 1000 år, 120 hp (Avancerad nivå)

Programmet Kulturarv och modernitet är en utbildning om den moderna människans förhållande till sin historia.

I utbildningen förenas teoretiska och metodologiska verktyg från tre vetenskaper som med olika infallsvinklar söker kunskap om vår moderna historia: arkeologi, etnologi, och historia. Här får du lära dig att analysera historiska miljöer och förlopp genom att kombinera olika materialkategorier, såsom materiella lämningar, muntligt berättande och skriftliga källor. Utbildningen ger dig en bred teoretisk såväl som praktisk kompetens inom kulturarvsområdet.

För vem?

Kulturarv och modernitet är i första hand avsedd för dig som satsar på en karriär inom kulturarvssektorn (museer, myndigheter som länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet, konsultverksamhet) eller en framtid som forskare inom fältet. Denna sektor befinner sig för närvarande i ett skede av förändringar, både vad gäller målsättningar och arbetsmetoder. Vid sidan av etablerade metoder för att förvalta kulturarvet och ”ovanifrån” förmedla kunskaper till allmänheten, växer ett mer aktivt förhållningssätt fram, där utgångspunkten är att kulturarvet brukas och definieras av medborgarna i en dialog med kulturarvssektorn. Samtidigt breddas verksamheten, bland annat genom att det i tid näraliggande och det immateriella allt oftare betraktas som en viktig del av kulturarvet, och även genom att kulturturismen ökar i omfattning. Vad som är ”värt att bevara” är därmed inte lika självklart som tidigare. Idag är det uppenbart att platser, föremål och berättelser kan ha helt olika historisk innebörd beroende på vem som betraktar den. Genom samhällets förändringar används det förflutna hela tiden på nya sätt. Utbildningen Kulturarv och Modernitet syftar till att ge en bred och flexibel kompetens att hantera denna problematik. Vad är egentligen kulturarv? Vilka intressen och behov är det som avgör hur det förflutna uppfattas och presenteras? Hur förhåller sig intresset för kulturarv till modernitetens framväxt i samhället under de senaste århundradena?

Programmets struktur

Programmet omfattar två års heltidsstudier och leder till mastersexamen i något av ämnena arkeologi, etnologi eller historia. Det är också möjligt att läsa en ettårig variant som leder fram till magisterexamen. Under den första terminen läser du kurser som ger en grundläggande förståelse inom temat Kulturarv och modernitet. De olika vetenskapernas förhållningssätt till det förflutna diskuteras liksom deras metodologiska och teoretiska grunder. Därefter följer en fältkurs som omfattar hela den andra terminens studier. Vi väljer ut en plats som kan antas dölja en spännande historia. Här genomförs sedan en tvärvetenskaplig undersökning: vi letar upp och analyserar historiskt källmaterial, gör en arkeologisk utgrävning och bedriver etnologiskt fältarbete och intervjuar personer som på olika sätt har en relation till platsen. Syftet är dubbelt: dels vetenskapligt, dels kulturarvsförmedlande. Utifrån undersökningen inleds en dialog om det aktuella området och dess historia, genom media, genom en mindre utställning samt genom kontakter med allmänheten under utgrävningsarbetet. Under den tredje terminen läser du fria kurser, och här kan även praktik på en arbetsplats med kulturarvsinriktning, till exempel ett museum, ingå. Vi rekommenderar också en forskarförberedande kurs i något av de ingående ämnena, vilket ger behörighet till forskarutbildning. Programmet avslutas med ett självständigt arbete på 30 hp.
 

Utbildningen Kulturarv och modernitet baseras på en pedagogik där studielagsarbete är centralt. Examination sker löpande genom skriftliga och muntliga uppgifter, individuellt såväl som i grupp. För att vara behörig att söka skall du ha en kandidatexamen 180 hp (eller motsvarande) i något av ämnena arkeologi, etnologi eller historia. En mindre del av platserna kan upplåtas till personer med examen i andra kulturarvsrelaterade discipliner.

Mer information

För ytterligare information kontakta någon av de ansvariga lärarna:

Anita Synnestvedt, arkeologi, tel 031 786 49 07

Maria Cavallin-Aijmer, historia, tel 031 786 51 32

Utbildningsplan:

Kulturarv och modernitet: materiellt och immateriellt under 1000 år, 120 högskolepoäng

 

Sidansvarig: Katarina Tullia von Sydow|Sidan uppdaterades: 2018-08-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?