Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Karl-Göran Sjögren

Forskare

Karl-Göran Sjögren
Forskare
arkeologi
Akademisk grad: Docent,
karl-goran.sjogren@archaeology.gu.se
031-786 5264

Rumsnummer: J655
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Institutionen för historiska studier (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.historiskastudier.gu.se
historia@gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Om Karl-Göran Sjögren

Född 1949, fil kand i arkeologi 1975, doktor i arkeologi 2003 (Sjögren 2003), docent 2008. För närvarande anställd som forskare inom projektet ”Anonyma förfäder?”. Mina intresseområden rör framför allt samhällsformer under stenålder. Jag har också intresserat mig för att integrera naturvetenskaplig och datorbaserad metodik (GIS, statistik, isotopanalyser etc) med arkeologisk tolkning.

Pågående forskning

Anonyma förfäder eller levande döda? En omvärdering av stenålderns kollektivgravar.

Detta projekt startade 2007 och bedrivs i samarbete med Torbjörn Ahlström, Lunds universitet, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.
Begravningsskicket i megalitgravar är grundläggande för synen på den yngre stenåldern i Europa. Syftet med projektet är att göra en kritisk värdering av den dominerande tolkningen av skandinaviska megalitgravar som en form av "benhus". Utgångspunkten är här det i detalj dokumenterade benmaterialet från två nyligen undersökta gånggrifter på Falbygden; Frälsegårdens och Landbogårdens gånggrifter. Hittills gjorda analyser tyder på att begravningsskicket i dessa gravar inte passar in i den gällande synen på gravskicket i megalitgravar.

Projektet skall genomföra detaljerade osteologiska och rumsliga analyser av människobenen i dessa två gravar, med hjälp av bl a GIS, rumslig statistik, återpassning av ben och datorsimulering. Vidare ska kunskap om kroppars nedbrytning tas in som en väsentlig faktor. Analyser av strontium- och andra isotoper skall användas för att se i hur stor utsträckning gravarna representerar en lokal befolkning, och huruvida äktenskapsutbyten kan ha skett över större områden.

Dessutom ska en kritisk analys utföras av de argument som framförts för den dominerande tolkningen, som främst bygger på sydskandinaviska och engelska undersökningar, och det skandinaviska exemplet ställas mot den vidare europeiska diskussionen kring megalitgravar.

Kvinnan från Österöd i Bohuslän. Undersökningar av Sveriges äldsta bevarade skelett.

I samband med en inventering av bevarade mänskliga skelettrester från Västsverige, gjordes 2007 en C14-datering av ett skelett som påträffats vid skalgrustäkt vid Österöd, Bro socken, i Bohuslän. Dateringen gav ett sensationellt resultat, ca 8200 f Kr. Det rör sig med andra ord om det hittills äldsta någorlunda välbevarade skelett som påträffats i Sverige.

Projektet som startade 2008 ska genomföra en osteologisk dokumentation av fyndet, utföra kompletterande naturvetenskapliga analyser, samt publicera det både internationellt och populärt. Projektet bedrivs i samarbete med Torbjörn Ahlström, Lunds universitet. En artikel är publicerad (Ahlström & Sjögren 2009).

Avslutade projekt

Från 1985 och framåt bedrev jag HSFR-projektet Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund tillsammans med Curry Heimann och Per Persson. Inom projektet har fältarbeten och analyser utförts, med syfte att belysa den ekonomiska och sociala bakgrunden för gånggrifterna på Falbygden i Västergötland. En sammanfattande publikation av gånggriftsundersökningar inom projektet utkom 2001 (Persson & Sjögren 2001).

Projektet Kust till kust - stenålderssamhällen i förändring bedrevs 1998-2003 i samarbete med Uppsala universitet med stöd av Riksbanken och Wallenbergsfonden. Detta var ett större samarbetsprojekt som inbegrep 35 olika delprojekt av både arkeologisk och naturvetenskaplig karaktär, huvudsakligen i form av doktorsarbeten. Syftet var att i ett långtidsperspektiv belysa förändringen av stenålderssamhällena i Öst- och Västsverige från fångstgrupper till jordbrukande, bofasta samhällen. Hittills har 18 publikationer utkommit i projektets publikationsserie, ”Coast to coast-books”.

Neolitisk kronologi och ekonomi i Västsverige bedrevs under 1990-talet i samarbete med Per Persson.

Falbygdens gånggrifter - Bevarande och kunskapsförmedling bedrevs 1996-2003 med stöd från Länsstyrelsen i Skaraborgs län (Axelsson, Heimann & Sjögren 2003).

Gökhem Frälsegården. Undersökning av en överplöjd gånggrift. Med stöd av länsstyrelsen i Västra Götaland undersöktes 1999-2001 en överplöjd gånggrift (Sjögren 2008). Syftet var bl a att undersöka bevaringsförhållandena i sådana lämningar, men också att utveckla metoder för detaljdokumentation av komplexa gravar. Undersökningen gav ett över förväntan gott resultat, med bl a mycket väl bevarade människoben och flera kompletta skelett. Undersökningen gav nya aspekter på behandlingen av de döda i skandinaviska megalitgravar.

Senaste publikationer

Strontium and lead isotope studies of faunal and human remains from Kainsbakke and Kirial Bro
Karl-Göran Sjögren, Lutz Klassen, T Douglas Price, Bente Philippsen, Louise Wincentz
The Pitted Ware culture on Djursland. Supra-regional significance and contacts in the Middle Neolithic of southern Scandinavia, Århus, Aarhus university press, Kapitel i bok 2020
Kapitel i bok

Pest på Falbygden för 5000 år sedan
Karl-Göran Sjögren
Falbygden, Artikel i övriga tidskrifter 2019
Artikel i övriga tidskrifter

Middle Neolithic economy in Falbygden, Sweden. Preliminary results from Karleby Logården.
Karl-Göran Sjögren, Tony Axelsson, Maria Vretemark
Müller, Johannes, Martin Hinz, Maria Wunderlich (eds): Megaliths – Societies – Landscapes. Early Monumentality and Social Differentiation in Neolithic Europe,vol2. Proceedings of the international conference »Megaliths – Societies – Landscapes. Early Monumentality and Social Differentiation in Neolithic Europe« (16th–20th June 2015) in Kiel., Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Paper i proceeding 2019
Paper i proceeding

Mapping human mobility during the third and second millennia BC in present-day Denmark
Karin M Frei, Sophie Bergerbrant, Karl-Göran Sjögren, Marie Louise Jörkov, Niels Lynnerup et al.
PLoS ONE, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene
M. Sikora, V. V. Pitulko, V. C. Sousa, M. E. Allentoft, L. Vinner et al.
Nature, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Social formation and collapse in the Tisza-Maros region: dating the Maros Group and its Late Bronze Age successors
J. M. O'Shea, G. Parditka, A. Nicodemus, Kristian Kristiansen, Karl-Göran Sjögren et al.
Antiquity, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave
H. Schroeder, A. Margaryan, M. Szmyt, B. Theulot, P. Wlodarczak et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Emergence and Spread of Basal Lineages of Yersinia pestis during the Neolithic Decline
Nicolas Rascovan, Karl-Göran Sjögren, Kristian Kristiansen, Rasmus Nielsen, Eske Willerslev et al.
Cell, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 80

2020

Strontium and lead isotope studies of faunal and human remains from Kainsbakke and Kirial Bro
Karl-Göran Sjögren, Lutz Klassen, T Douglas Price, Bente Philippsen, Louise Wincentz
The Pitted Ware culture on Djursland. Supra-regional significance and contacts in the Middle Neolithic of southern Scandinavia, Århus, Aarhus university press, Kapitel i bok 2020
Kapitel i bok

2019

Pest på Falbygden för 5000 år sedan
Karl-Göran Sjögren
Falbygden, Artikel i övriga tidskrifter 2019
Artikel i övriga tidskrifter

Middle Neolithic economy in Falbygden, Sweden. Preliminary results from Karleby Logården.
Karl-Göran Sjögren, Tony Axelsson, Maria Vretemark
Müller, Johannes, Martin Hinz, Maria Wunderlich (eds): Megaliths – Societies – Landscapes. Early Monumentality and Social Differentiation in Neolithic Europe,vol2. Proceedings of the international conference »Megaliths – Societies – Landscapes. Early Monumentality and Social Differentiation in Neolithic Europe« (16th–20th June 2015) in Kiel., Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Paper i proceeding 2019
Paper i proceeding

Mapping human mobility during the third and second millennia BC in present-day Denmark
Karin M Frei, Sophie Bergerbrant, Karl-Göran Sjögren, Marie Louise Jörkov, Niels Lynnerup et al.
PLoS ONE, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene
M. Sikora, V. V. Pitulko, V. C. Sousa, M. E. Allentoft, L. Vinner et al.
Nature, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Social formation and collapse in the Tisza-Maros region: dating the Maros Group and its Late Bronze Age successors
J. M. O'Shea, G. Parditka, A. Nicodemus, Kristian Kristiansen, Karl-Göran Sjögren et al.
Antiquity, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Unraveling ancestry, kinship, and violence in a Late Neolithic mass grave
H. Schroeder, A. Margaryan, M. Szmyt, B. Theulot, P. Wlodarczak et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Emergence and Spread of Basal Lineages of Yersinia pestis during the Neolithic Decline
Nicolas Rascovan, Karl-Göran Sjögren, Kristian Kristiansen, Rasmus Nielsen, Eske Willerslev et al.
Cell, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2018

Visar 1 - 10 av 80

Sidansvarig: Katarina Tullia von Sydow|Sidan uppdaterades: 2017-08-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?