Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Lars Nyström

Universitetslektor

Lars Nyström
Universitetslektor , Viceprefekt
Historia
Akademisk grad: Doktor,
lars.nystrom@history.gu.se
031-786 5265

Rumsnummer: 2427
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Eklandagatan 86 , 41261 Göteborg


Institutionen för historiska studier (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.historiskastudier.gu.se
historia@gu.se
Besöksadress: Eklandagatan 86 , 412 61 Göteborg

Om Lars Nyström

Min forskning har spänt över en rad intressefält: patriarkalism under 1800-talet, landsbygdsindustrialisering under 1900-talet, skiften, medeltida maktlogik, plastbåtar, efterkrigstida urban expansion samt ekologiska hållbarhetsfrågor. Ämne och tidsperiod har skiftat, men i botten finns oftast ett intresse för de stora linjerna i historien. Studierna präglats av en historiematerialistisk grundhållning och av en lokal och agrar infallsvinkel. Ofta har studier av informella maktstrukturer ingått som ett inslag.

I min avhandling, Potatisriket (2003), om godssamhället Stora Bjurum 1857–1917 löpte flera av dessa trådar samman i en ”totalhistorisk” forskningsambition. Avsikten var att förstå godset ”nerifrån och upp” – från de naturgeografiska förutsättningarna, via jordbruk och arbetsorganisation, till frågor om social identitet, kultur och politik. Huvudfokus låg på maktfrågorna. Hur fungerar ett samhälle där till synes all makt ligger i en hand? Vad kunde de underlydande göra för att hävda sina intressen? Hur förändrades detta i en tid av begynnande industrialisering och demokratisering? 

Efter disputation inledde jag projektet Det tredje Sverige (VR) om industrialiseringsprocesser på landsbygden i västra Sverige under efterkrigstiden. Två lokalsamhällen stod i fokus: Kvänumsbygden på Varaslätten, ett tidigare utpräglat jordbruksområde som under efterkrigstiden utvecklade en stark verkstadsindustri, samt Orust i Bohuslän, där en äldre båtbyggartradition övergått i industriell plastbåtstillverkning. Utgångspunkten togs i 1970-talets teorier om proto-industri samt i den något senare diskussionen om industridistrikt, kluster och socialt kapital. Resultaten finns sammanfattade i En industrialisering efter industrialiseringen (2012) samt på engelska i artiklarna ”A take-off from the land” och "From farms to firms".

Under de senaste åren har jag inlett ett forskningssamarbete med FD Erik Hallberg. Mycket av vår forskning kretsar kring bysystemet och de svenska skiftesreformerna, med fokus både på allmänningarna och på tegsystemet – vad som på engelska går under benämningen ”open fields”. Härutöver arbetar jag för närvarande inom följande projekt:

– Databasen Sveriges åkerareal 1810 och 1870 (RJ-infrastruktur 2016, projektledare E. Hallberg). Syftet är att utifrån lantmäteriakter bygga upp en databas över Sveriges åker- och ängsareal, med uppskattningar rörande spannmålsproduktionen på häradsnivå 1810 och 1870. Tillsammans tidigare databaser (framtagna av bland andra Lennart Palm) möjliggörs analyser av det svenska agrarsamhällets utveckling ca 1570-1990. Medverkande forskare: EH, LN, Lennart Palm och Lotta Lejonhufvud. 

– Linking Land and Sea: Building and analysing long series of data on the Intergration of Sweden in the Early Modern North Sea – Atlantic Economy (Sea and Society, Göteborgs universitet 2017, projektledare LN). Databaser över agrar produktion kopplas i detta projekt samman med data över maritima handelsvolymer för att studera Sveriges integration i den framväxande Nordsjöekonomin efter ca 1500. Särskilt fokus ligger på utvecklingen inom Vänerbäckenet och kopplingen över Göta älv till marknaderna i Nederländerna och Storbritannien. Medverkande forskare: LN, EH och Lennart Palm.

– Egyptiska plågor och Jerusalems förstöring: Farsoter, missväxt, svält och maktens legitimering i det tidigmoderna Sverige ca 1590 till 1810 (VR 2016, projektledare Martin Linde). Projektet studerar hur dödlighetskriser förstods och hanterades politiskt i det tidigmoderna Sverige, varvid föreställningar om kriserna som guds straff samt om de styrandes ansvar för de underlydande utgör två utgångspunkter. Medverkande forskare: Martin Linde, Daniel Larsson, EH och LN. 

– Makten över marken. Göteborgs markförvärv och inkorporeringar under efterkrigstiden, exemplen Angered och Västra Frölunda (Anna Ahrenbergs fond, projektledare LN) Projektet studerar hur Göteborgs Stad säkerställde tillgången till mark inför bygget av miljonprogrammet, varvid konflikterna med de tidigare självständiga kommunerna och de jordägande bönderna står i fokus.  Projektet är en del av Anna Ahrenbergs stiftelses satsning inför Göteborgs 400-års jubileum. Medverkande forskare: LN, EH och Linus Karlsson.

– Steering Styrene. The Swedish Plastic Hull Industry and the Implementation of Environmental Legislation; Institutional and Industrial Change (VR). Detta är ett gammalt miljöhistoriskt projekt som jag och Hallberg nu arbetar på att avsluta. Det handlar om hur statens försökte styrde upp en smutsig industri, nämligen tillverkningen av plastbåtar, vars utsläpp av styren hotade både arbetarnas hälsa och den omgivande miljön.

Parallellt med forskning och undervisning har jag sedan 2003 varit verksam som huvudförfattare inom projektet Perspektiv på historien, det idag dominerade läromedelspaketet i historia inom den svenska gymnasieskolan.

Senaste publikationer

From farms to firms: rural industrialisation under the “Swedish model” of organised capitalism
Lars Nyström
Ager. Journal of Depopulation and Rural Development Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Perspektiv på historien Kommentarer till övningar PPH 1b PPH Plus
Lars Nyström, Örjan Nyström, Erik Hallberg, Karin Sjöberg, Kerstin Martinsdotter
Malmö, Gleerups, Lärobok 2018
Lärobok

Scattered land, scattered risks? An empirical approach to the question of open fields as insurance: the case of Scania, 1750-1850
Lars Nyström
Paper presented at Coping with risks in agriculture: What challenges and prospects? Paris, February 2018 , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Perspektiv på historien Plus, 2:a uppl
Lars Nyström, Hans Nyström, Örjan Nyström
Malmö, Gleerups utbildning AB, Lärobok 2017
Lärobok

”Egyptian Plagues and the Destruction of Jerusalem”: Famine, Epidemics and the Legitimizing of Power in Early Modern Sweden
Erik Hallberg, Daniel Larsson, Martin Linde, Lars Nyström
Workshop Explaining Famines, Defining Responsibilities University of Turku, Finland, Thu 12 – Sun 15 January 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Perspektiv på historien 1b, 2:a uppl
Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström, Erik Hallberg
Malmö, Gleerups, Lärobok 2016
Lärobok

Visar 1 - 10 av 49

2019

From farms to firms: rural industrialisation under the “Swedish model” of organised capitalism
Lars Nyström
Ager. Journal of Depopulation and Rural Development Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2018

Perspektiv på historien Kommentarer till övningar PPH 1b PPH Plus
Lars Nyström, Örjan Nyström, Erik Hallberg, Karin Sjöberg, Kerstin Martinsdotter
Malmö, Gleerups, Lärobok 2018
Lärobok

Scattered land, scattered risks? An empirical approach to the question of open fields as insurance: the case of Scania, 1750-1850
Lars Nyström
Paper presented at Coping with risks in agriculture: What challenges and prospects? Paris, February 2018 , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2017

Perspektiv på historien Plus, 2:a uppl
Lars Nyström, Hans Nyström, Örjan Nyström
Malmö, Gleerups utbildning AB, Lärobok 2017
Lärobok

”Egyptian Plagues and the Destruction of Jerusalem”: Famine, Epidemics and the Legitimizing of Power in Early Modern Sweden
Erik Hallberg, Daniel Larsson, Martin Linde, Lars Nyström
Workshop Explaining Famines, Defining Responsibilities University of Turku, Finland, Thu 12 – Sun 15 January 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2016

Perspektiv på historien 1b, 2:a uppl
Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström, Erik Hallberg
Malmö, Gleerups, Lärobok 2016
Lärobok

Visar 1 - 10 av 49

Sidansvarig: Katarina Tullia von Sydow|Sidan uppdaterades: 2017-08-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?