Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Roddy Nilsson

Professor

Roddy Nilsson
Professor
historia
Akademisk grad: Docent,
roddy.nilsson@gu.se
031-786 4908

Rumsnummer: 2454
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Eklandagatan 86, plan 4 , 41261 Göteborg


Institutionen för historiska studier (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.historiskastudier.gu.se
historia@gu.se
Fax: 031-786 4456

Besöksadress: Eklandagatan 86 , 412 61 Göteborg

Om Roddy Nilsson

Presentation

Född 1957, fil dr i historia 1999. Forskarassistent vid Centrum för kulturforskning, Växjö universitet 2000–2003. Lektor i kriminologi med historisk inriktning vid Växjö universitet, sedermera Linnéuniversitetet 2003–2012. Professor i historia vid institutionen sedan 2014.

Forskning

Jag disputerade med avhandlingen En välbyggd maskin, en mardröm för själen. Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet (1999). Jag visade här hur det svenska fängelsesystemet formades genom ett antal diskursiva och sociala praktiker och hur cellfängelset – som av tidigare forskning ur ett evolutionärt perspektiv betraktats som en central reform på vägen mot 1900-talets behandlingsinriktade institutioner – bör ses som ett system vars mest utmärkande drag var en logik som byggde på en strävan efter ordning, kontroll och disciplin och i sista hand kan beskrivas som en ”maskin” för att både i inre och yttre mening åstadkomma en disciplinerad individ vilket också innebar en lojal och foglig undersåte.

Efter disputationen 1999 fortsatte jag att behålla kontakten med det forskningsfält avhandlingen behandlat – straffsystemet och andra ”lösningar” på brottsproblemet. Parallellt med detta utvecklades min forskning i tvärvetenskaplig riktning mot ett breddande och närmande till andra discipliner, först genom deltagande i Växjö universitets tvärvetenskapliga forskningsprofil Centrum för kulturforskning (1998–2006) och senare i forskningsmiljön Medborgaren i välfärdssystemen (2007–2010). Genom mitt deltagande i dessa båda forskningsverksamheter vidgades mitt empiriska och teoretiska område. I det första fallet innebar det forskning kring ungdomar och ungdomsproblem, socialhistoria, historiedidaktik och omsorgsfrågor och i det senare ett ökat intresse för frågeställningar kring demokrati och styrning, välfärdsstaten, historieteori samt maktteoretiska antaganden.

Jag har efter min avhandling publicerat ytterligare ett stort antal arbeten behandlande fängelser, fångvård och kriminalpolitik på såväl svenska som engelska, bland annat monografierna Svensk kriminalpolitik (2009) och Från cellfängelse till kognitiv beteendeterapi. Fängelse, kriminalpolitik och vetande ca 1930–1980 (2012) Parallellt med min fortsatta forskning kring fängelset och kriminalpolitiken har jag utvecklat ett ökande intresse för såväl historie- och vetenskapsteori och historiedidaktik som för socialhistoria och socialpolitik. Det sistnämnda intresset resulterade i läroboken Kontroll, makt och omsorg. Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780–1940 (2003). I denna behandlar jag den socialhistoriska utvecklingen med betoning på vilka olika sociala problem som framträtt och vilka lösningar som formulerats i teori och praktik. I detta ligger också en strävan efter att beskriva och analysera hur innebörden i vad som under olika tider setts som sociala problem och socialpolitiska lösningar har förändrats.

I botten för mitt arbete som historiker har alltid funnits ett starkt intresse för vetenskaps- och historieteori och historieförmedling. Detta har avspeglats i boken Foucault – en introduktion (2008) samt i ett antal artiklar behandlande dessa områden.

En annan central utgångspunkt för mitt vetenskapliga arbete har formerats utifrån den teoretiska utgångspunkten att makten att stifta lagar och att bestraffa dem som bryter mot dessa utgör statens mest långtgående prerogativ. Därför utgör studiet av dessa problem ett studium av statsmaktens gränser liksom av dess legitimitet och folkliga eller demokratiska förankring. Sammanhörande med detta är hur staten och dess institutioner skapar och förmedlar berättelser om historien.

Arbetar för närvarande (tillsammans med Marie Eriksson) med det VR-finansierade projektet ”Ondsinta kvinnor eller desperata hustrur? Kvinnliga våldsverkare under 1800- och 1900-talen”.

Jag har strävat efter att min forsknings ska ha en stark internationell anknytning både vad det gäller teorier och komparativa aspekter och egen publicering. Jag har också under de senaste åren byggt upp ett internationellt kontaktnät genom deltagande i konferenser och nätverksmöten inom SOLON, Criminal Justice Network inom European Social Science History samt Scandinavian Studies of Confinement Research Network.

Sammanlagt har jag publicerat sju monografier och ett 35-tal artiklar samt ett stort antal recensioner och kortare texter.

Senaste publikationer

"First We Build the Factory, Then We Add the Institution": Prison, Work and Welfare State in Sweden c. 1930–1970
Roddy Nilsson
Scandinavian Penal History, Culture and Practice: Embraced By the Welfare State? Ed. Peter Scharff Smith & Thomas Ugelvik, London, Palgrave Macmillan, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Hatred, despair and love: Women's deadly violence in the late 19th century
Roddy Nilsson
Historisk Tidskrift, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Hat, förtvivlan och kärlek: kvinnors dödliga våld under senare delen av 1800-talet
Roddy Nilsson
Historisk Tidskrift, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Inspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-1992
Roddy Nilsson, Maria Vallström
Lund, Nordic Academic Press, Samlingsverk 2016
Samlingsverk

Telling the Truth about Crime: The Past and Present of Swedish Criminology
Roddy Nilsson
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

"Fängelset är nu ditt hemvist". En gammal livstidsfånges berättelse
Roddy Nilsson
Från skuggsidan : folk och förbrytelser ur Stockholms historia ; [redaktör: Rebecka Lennartsson], Stockholm, Stockholmia , Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Visar 1 - 6 av 6

2017

"First We Build the Factory, Then We Add the Institution": Prison, Work and Welfare State in Sweden c. 1930–1970
Roddy Nilsson
Scandinavian Penal History, Culture and Practice: Embraced By the Welfare State? Ed. Peter Scharff Smith & Thomas Ugelvik, London, Palgrave Macmillan, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Hatred, despair and love: Women's deadly violence in the late 19th century
Roddy Nilsson
Historisk Tidskrift, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Hat, förtvivlan och kärlek: kvinnors dödliga våld under senare delen av 1800-talet
Roddy Nilsson
Historisk Tidskrift, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2016

Inspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-1992
Roddy Nilsson, Maria Vallström
Lund, Nordic Academic Press, Samlingsverk 2016
Samlingsverk

2015

Telling the Truth about Crime: The Past and Present of Swedish Criminology
Roddy Nilsson
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2014

"Fängelset är nu ditt hemvist". En gammal livstidsfånges berättelse
Roddy Nilsson
Från skuggsidan : folk och förbrytelser ur Stockholms historia ; [redaktör: Rebecka Lennartsson], Stockholm, Stockholmia , Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Visar 1 - 6 av 6

Sidansvarig: Cecilia Köljing|Sidan uppdaterades: 2017-08-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?