Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Anders Gustafsson

Universitetslektor

Anders Gustafsson
Universitetslektor , Proprefekt
Akademisk grad: Docent,
anders.gustafsson@archaeology.gu.se
031-786 4905
0702-481722

Rumsnummer: J610
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Institutionen för historiska studier (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.historiskastudier.gu.se
historia@gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Om Anders Gustafsson

Presentation

Arkeolog och universitetslektor, född 1960. Fil Mag 1986, Fil Lic 1996, Fil Dr 2001, Docent 2009. Allt vid Göteborgs universitet, även om jag också läste medeltidsarkeologi i Lund under en termin. Har kombinerat fältarkeologi med studier och forskning alltsedan 1984, låt vara att fältarbetena blivit alltmer sällsynta. Jag har bland annat sysslat med fornminnesinventering i Västsverige och Norrland och har varit på grävningar och inventeringar i Cuba, Norge, England och Sverige. Under ett antal år har jag också arbetat som sakkunnig i FoU-frågor på Riksantikvarieämbetet, ansvarsmyndigheten för kulturmiljövården i Sverige. Under 2002-2006 var jag, tillsammans med Kerstin Cassel, redaktör för tidskriften Current Swedish Archaeology.

Forskning

Mina primära forskningsområden ligger inom tre problemfält: 1) arkeologi/historia/ vetenskapsteori, 2) arkeologisk kulturmiljövård/kommunikation samt 3) samtidsarkeologi. Det forskningshistoriska intresset utmynnade primärt i min doktorsavhandling med huvudtiteln Arkeologihistoria som historia och som arkeologi (2001) där jag genomförde en analys av ett antal centrala begrepp av betydelse för förståelsen av arkeologihistorisk historiografi. Den arkeologiska kulturmiljövårdens historia, teori och praxis har jag framförallt beforskat genom att studera hur man från professionellt antikvariskt håll förmedlat kunskap om fasta fornlämningar (dvs. de fornlämningar som möter oss ute i skog och mark) till besökare. I detta sammanhang har jag arbetat i flera, delvis överlappande, projekt tillsammans med docent Håkan Karlsson vid denna institution. Mitt tredje forskningsfält, samtidsarkeologin, överskrider gränserna mellan bland annat disciplinerna arkeologi, historia och etnologi genom att på ett mångvetenskapligt sätt sammansmälta dessa ämnens teoretiska och metodologiska resonemang. Centralt i min syn på samtidsarkeologin står relationen mellan människa, minne och materialitet och, inte minst, den demokratiska möjlighet som är inneboende i samtidsarkeologins temporala utsträckning; dvs. att kunna arbeta med människor som har levande minnen från de händelser man studerar. Som en gemensam resonansbotten i mina olika forskningsinriktningar finns ett underliggande intresse för hur arkeologisk kunskap och praxis konstitueras via olika typer av förhandlingar.

Ett urval projekt

  • Kulturarv som samhällsdialog (2002-2004, med docent Håkan Karlsson). I projektet studerade vi på en djuplodande empirisk och praktisk grund hur den arkeologiska/ antikvariska kunskapen runt fasta forn¬lämningar uppkommer, förvaltas, förändras och kommuniceras i Bohuslän under perioden 1550-2000. I centrum står bland annat frågan om hur den kommunikativa relationen mellan arkeologi/ kulturarvs¬förvaltning och medborgare gestaltat sig genom historien, hur relationen ser ut idag och hur den kan komma att gestalta sig i framtiden
  • Autenticitet, iscensättning och kommunikation (2005 - pågående, med docent Håkan Karlsson och delvis överlappande det föregående projektet). Projektet genomförde som en första del under 2005-2006 en jämförande analys av hur världsarvklassade hällristningar presenterades, iscensattes och kommunicerades ibland annat Tanum och Val Camonica (Italien) mot bakgrund av de antikvariska kontexternas synsätt på och förhållningssätt till hällristningarnas autenticitet. I det sammanhanget utförde projektet också 2007 och 2008 fältstudier i Kakadu National Park, Australien samt Sierra del San Fransisco, Mexico, för att ytterligare kunna vidga och fördjupa framförallt autenticitetsdiskussionerna.
  • Modernitet och materialitet – sentida kulturarv med arkeologisk blick (2005 - pågående), bedrivs tillsammans med docent Håkan Karlsson och Fil Mag Maria Persson (huvudansvarig), Göteborgs universitet. Projektet har bland annat genomfört en utgrävning och analys av en dansbana, Ramneskärsparken, strax utanför Uddevalla. Detta gjordes som ett Community Archaeology projekt, dvs. att utgrävningen genomfördes i samarbete med intresserade på orten.
  • Minne och materialitet kring Bäckebotorpeden (2004 - 2008), ett projekt som bedrevs i samarbete med Fil kand Lena Arén, Bäckebo, professor Mats Burström, Södertörns högskola och docent Håkan Karlsson, Göteborgs universitet. Projektet fokuserade den så kallade Bäckebotorpeden, en tysk V2 raket som den 13 juni 1944 avsköts från experimentanläggningen i Peenemünde i norra Tyskland och som kom att brisera i luften i närheten av samhället Bäckebo, Kalmar län. Vi genomförde här en mindre arkeologisk utgrävning i anslutning till krevadgropen och inventerade de minnen och berättelser som ännu fanns av den aktuella händelsen i bygden. Vi kom att betrakta utgrävningen som en arena för samtal och dialog mellan arkeologer och icke-arkeologer. Utgrävningen blev en naturlig mötesplats och de ting som påträffades väckte tankar och startade samtal som annars inte blivit av. Projektet bidrog därmed till utforskandet av hur materiella lämningar inte endast utgör vetenskapliga kunskapsobjekt, utan att de också har en emotionell och reflexiv potential.
  • World Crises from Below. The contemporary Archaeology of the former Soviet Missile Sites in Cuba (2005 – pågående). Projektet bedrivs som ett samarbetsprojekt med Mats Burström, Södertörns högskola, Håkan Karlsson, Göteborgs universitet, Instituto de Historia de Cuba, Havana och Centro de Antropología, Havana och där anställda historiker, antropologer och arkeologer. Projektet har bedrivit arkeologiska undersökningar och minnesinventeringar vid Santa Cruz de los Pinos, ca 10 mil väster om Havanna, en av de missilbaser som Sovjetunionen uppförde 1962. Utgångspunkten är primärt att dokumentera och analysera de små historierna, historierna underifrån, som ofta döljer sig under de stora, världsomfattande och väldokumenterade politiska och militärhistoriska skeenden som historiker normalt befattar sig med.
  • From receiving to performing: learning field archaeology (2002 - 2005). Projektet syftade till att öka studenternas eget lärande av fältarkeologi samt integrera denna i det övriga kursutbudet. Projektet bedrevs vid Institutionen för arkeologi, Göteborg, och finansierades av Rådet för Högre utbildning. Projektledare var docent Tove Hjörungdal.
  • Co-creating Cultural heritage: Enhancing collaborative learning in the Humanities (2006-2007) som drevs i samarbete med Stanford University (Department of Classics). Projektet arbetade med utvärdering och utveckling av verktyg för lärande, med särskild tonvikt kulturarvsproblematik. (Tillsammans med professor Michael Shanks, Stanford, professor Kristian Kristiansen och docent Håkan Karlsson, Göteborg.
  • E-Learning as a tool of knowledge transfer in the field of protection and managment of archaeological heritage (2007-pågående), finansierat via EU:s Leonardo Da Vinci Program för livslångt lärande. Projektet syftar till att utveckla innovativa metoder för kunskapsförmedling inom kulturarvsområdets praktikerfält. Projektet drivs från universitetet i Poznan, Polen, och deltar gör även Amsterdam Archaeological Centre, Faculty of History and Philosophy of the University of Latvia, English Heritage, samt Universitetet i Halle-Wittenberg. Jag representerar här, tillsammans med docent Håkan Karlsson, institutionen för historiska studier. Projektet är tvåårigt och det har resulterat i ett större, nätbaserat kurspaket, innefattande totalt 15 delkurser på temat kulturarvets teori, praktik och förvaltning.
     

Undervisning

Jag har undervisat periodvis på institutionen sedan 1990, både som timanställd men också som vikarie (adjunkt och lektor) samt inom ramen för en doktorandtjänst. Undervisningen har omfattat alla grundutbildningsnivåer. De senaste åren har jag haft huvudansvaret för de arkeologiska distanskurserna.
Vad gäller handledning så har jag varit biträdande handledare för två slutförda doktorsavhandlingar samt en licentiatavhandling. I övrigt har jag handlett ett stort antal självständiga arbeten på fortsättnings- fördjupnings- och avancerad nivå.

Senaste publikationer

Från världskris till lokal utveckling
Håkan Karlsson, Anders Gustafsson
Tidskriften Kuba, Artikel i övriga tidskrifter 2019
Artikel i övriga tidskrifter

‘Material Life Histories of the Missile Crisis (1962): Cuban Examples of a Soviet Nuclear Missile Hangar and US Marston Mats’.
Anders Gustafsson, Javier Iglesias Camargo, Håkan Karlsson, Gloria M. Miranda Gonzalez
Journal of Contemporary Archaeology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Kalla krigets arkeologi - undersökning av Ledningsplats Björn
Tony Axelsson, Anders Gustafsson, Håkan Karlsson, Maria Persson
Fynd. Tidskrift för Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Från Krementjuk till Los Palacios. Materiella livshistorier från Missilkrisen (1962) och de före detta Sovjetiska kärnvapenbaserna på Kuba
Håkan Karlsson, Anders Gustafsson, Javier Iglesias Camargo, Gloria M. Miranda González
Primitive tider, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Fornminnesvård och folkbildning under perioden 1925-1945
Håkan Karlsson, Anders Gustafsson
Fynd. Tidskrift för Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg, Artikel i övriga tidskrifter 2016
Artikel i övriga tidskrifter

Brickor i amerikanskt maktspel
Håkan Karlsson, Anders Gustafsson
GU Journalen, Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

Visar 1 - 10 av 87

2019

Från världskris till lokal utveckling
Håkan Karlsson, Anders Gustafsson
Tidskriften Kuba, Artikel i övriga tidskrifter 2019
Artikel i övriga tidskrifter

2018

2017

‘Material Life Histories of the Missile Crisis (1962): Cuban Examples of a Soviet Nuclear Missile Hangar and US Marston Mats’.
Anders Gustafsson, Javier Iglesias Camargo, Håkan Karlsson, Gloria M. Miranda Gonzalez
Journal of Contemporary Archaeology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Kalla krigets arkeologi - undersökning av Ledningsplats Björn
Tony Axelsson, Anders Gustafsson, Håkan Karlsson, Maria Persson
Fynd. Tidskrift för Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

2016

Från Krementjuk till Los Palacios. Materiella livshistorier från Missilkrisen (1962) och de före detta Sovjetiska kärnvapenbaserna på Kuba
Håkan Karlsson, Anders Gustafsson, Javier Iglesias Camargo, Gloria M. Miranda González
Primitive tider, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Fornminnesvård och folkbildning under perioden 1925-1945
Håkan Karlsson, Anders Gustafsson
Fynd. Tidskrift för Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg, Artikel i övriga tidskrifter 2016
Artikel i övriga tidskrifter

2015

Brickor i amerikanskt maktspel
Håkan Karlsson, Anders Gustafsson
GU Journalen, Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

2014

Visar 1 - 10 av 87

Sidansvarig: Katarina Tullia von Sydow|Sidan uppdaterades: 2017-08-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?