Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Christer Ahlberger

Professor

Christer Ahlberger
Professor
historia
Akademisk grad: Doktor,
christer.ahlberger@history.gu.se
0723-255564

Rumsnummer: J513
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Institutionen för historiska studier (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.historiskastudier.gu.se
historia@gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Om Christer Ahlberger

Presentation
Professor i historia, viceprefekt för samverkan och internationalisering. Född 1956, fil dr i historia 1990. Forskarassistent vid Historiska institutionen i Göteborg 1990-94, därefter universitetslektor och från 2002 professor vid samma institution.

Forskning
Tidsmässigt ligger min forskning främst inom den tidigmoderna, och till viss del moderna, perioden. I min avhandling från 1988, Vävarfolket, styrdes frågeställningarna av en ambition att förklara och förstå mer sammansatta sidor av den industriella omdaningen. Förutom närgångna studier av hemindustrins organisation gjordes systematiska försök att koppla ”övergångsfrågan” till förändrade demografiska mönster, hushållsstorlek, flyttningar etc. En särskild studie gjordes i syfte att fördjupa kunskapen om en säregen religiös rörelse, hoofianismen, som hade många anhängare bland de många väverskorna.

Vid sidan av frågor om industriell, demografisk, och religiös omvandling vid ingången till modern tid har jag intresserat mig en hel del för urbanhistoria. Inom området har jag förutom en hel del artiklar publicerat två monografier, det är dels stadshistoriken Åmåls stads historia och dels Den svenska staden. Vinnare & Förlorare. De frågeställningar som styrt mitt arbeta inom området är hur och varför städerna utvecklats som de gjort med utgångspunkt från förändrade samhällsvillkor och regionala samt nationella särdrag. Även här finns ett syfte att försöka förstå och kanske förklara vad det är som händer när det moderna samhället och inte minst hur den moderna människan träder fram under 1700- och 1800-talen.

Ett tredje större forskningsfält jag arbetat inom kan beskrivas som ”konsumtions- och föremålshistoria”. Här har jag bland annat publicerat monografin ”Konsumtionsrevolutionen” som är en brett upplagd studie som bland annat syftade till att lösa en då central grundfråga om vad man inom forskningen menar men ”modern konsumtion”. Även inom detta område har jag publicerat ett stort antal artiklar.

Min nuvarande forskning sönderfaller i två, möjligen tre, huvuddelar. Den första är en utveckling av min konsumtionsforskning. Syftet är att med utgångspunkt från bland annat skön- och uppbyggelselitteratur försöka komma åt frågor kring hur den första generationen ”masskonsumenter” upplevde men också skapade de konsumtionsmönster vi idag beskriver som just moderna.

Det andra intresseområdet kan möjligen beskrivas som modern kommun- och regionhistoria. Projektet drivs av syftet att analysera konsekvenserna av de stora folkhemsreformerna efter andra världskriget. Fokus ligger på den senaste stora kommunreformen från 1971, som kan beskrivas som en ”glömd revolution” eftersom den allmänna kunskapen om denna så omvälvande reform är påfallande liten. Vad denna glömska beror på samt vilka faktiska följder, vid sidan av de rent politiska och ”statsvetenskapliga”, kommunreformerna haft är några konkreta frågor som driver projektet. Ett tredje intresseområde är att utifrån en sammanställning av senare decenniers forskning om ”övergången” till det moderna samhället försöka ge en helhetsbild av ”födelsen av det moderna”. En ambition är att koppla samman forskning från bland annat ämnen som historia, ekonomisk-historia, idéhistoria, etnologi etc. En central roll i framställningen intar frågan om ”bönderna och den svenska vägen till det moderna”.

Senaste publikationer

The Moravian Archive and the magical Ark - On archivization, lebenslauf and the emodiment of an "invisible" church
Christer Ahlberger
Moravian memoirs. Pillars of an invisible church / editors: Christer Ahlberger & Per von Wachenfeldt, Skellefteå, Artos & Norma, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Moravian memiors. Pillars of an invisible church.
Christer Ahlberger, Per von Wachenfeldt
Skellefteå, Artos Academic, Samlingsverk 2017
Samlingsverk

Socknen som politisk gemenskap. Ett levande kulturarv.
Christer Ahlberger
Riksarkivets årsbok 2016, Stockholm, Riksarkivet, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Dim reflections in the Sennefelt's guideline
Christer Ahlberger
Scandia, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

"Vi skall bära namnet med skam" - om Herrnhutismen som kyrka eller sekt.
Christer Ahlberger
Den glömda kyrkan, om herrnhutismen i Sverige, Skellefteå, Artos, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Den glömda kyrkan. Om Herrnhutismen i Skandinavien.
Christer Ahlberger, Per von Wachenfeldt
Skellefteå, Artos, Samlingsverk 2016
Samlingsverk

Local candidate lists: Historical artefacts or a novel phenomenon? A research note
Martin Åberg, Christer Ahlberger
Party Politics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Varför bildas kommunala partier?
Christer Ahlberger
Makt och missnöje : Sockenidentitet och lokalpolitik 1970-2010 / Christer Ahlberger & Martin Åberg (red.), Lund, Nordic Academic Press, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Makt och missnöje. Sockenidentitet och lokalpolitik 1970-2010.
Christer Ahlberger, Martin Åberg
Lund, Nordic Academic Press, Samlingsverk 2014
Samlingsverk

Visar 21 - 23 av 23

2005

'Säg Sven - Det räcker'
Christer Ahlberger
Danielsson, R. (red). Sjuhäradstråden. Industrihistoria och textilt kulturarv, Borås textilmuseum, Kapitel i bok 2005
Kapitel i bok

2004

1993

Visar 21 - 23 av 23

Sidansvarig: Katarina Tullia von Sydow|Sidan uppdaterades: 2017-08-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?