Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

2016

LG 5 december 2016

 1. Meddelanden
 2. Diverse doktorandsaker
 3. Søknad om Gästforskarmedel (vedlegg 1&2)
 4. Søknader om Forskningsmånad (vedlegg 3&4)
 5. Gästprofessur (vedlegg 5)
 6. Åforsk Kunskapspris 2017 Vedlegg 6)
 7. Waernska professur (vedlegg7)
 8. Eventuelt
   

LG 21 november 2016

 1. Bokmässan 2017 (Cecilia Köljing)
 2. Meddelanden
 3. Utlysning av medel för pedagogisk utveckling (vedlegg 1)
 4. HP/VP 2017-2019 (vedlegg 2)
 5. Eventuelt
   

LG 7 november 2016

 1. Fakultetets anslag for 2017 (Ann Eliasson) (vedlegg1)
 2. Meddelanden
 3. Publisering/CRIstin
 4. Rapport från senaste HUB-mötet (AG)
 5. Inventering av utbildningskvalitet (AG) (vedlegg2)
 6. Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling (vedlegg 3, 4, 5)
 7. Lektorat i AKS midlertidig stilling våren 2017
 8. Kulturhistorie som hovedområde
 9. HP/VP 2017-2019 (vedlegg 6)
 10. Eventuelt
   

LG 24 oktober 2016

 1. Meddelanden
 2. Handlederkollegiet (vedlegg 1)
 3. RED-2020
 4. Utbildningskoordinator
 5. Anmälningsstatistik VT 17 (vedlegg 2)
 6. Rekryteringsanalys (vedlegg 3)
 7. UKÄ självvärdering (se vedlegg 4)
 8. Guideprogrammet (AG)
 9. Mode och textilhistoria som huvudområde? (AG)
 10. Utlysning av forskningsmånad for lektorer
 11. Eventuelt
   

LG 10 oktober 2016

 1. Meddelanden
 2. Ansettelse av Kommunikatör
 3. RED-2020 (se vedlegg 1, 2 & 3)
 4. Integrering av hållbarhet i utbildning
 5. Fakultetsmidler til Gästforskare (se vedlegg 4)
 6. Status Guideprogrammet (AG)
 7. Mode och textilhistoria som huvudområde? (AG)
 8. Stilling i Antiken
 9. Eventuelt
   

LG 26 september 2016

 1. Meddelanden
 2. Regnskap (AE)
 3. Senaste FUB-möte (CH)
 4. Senaste FOB-möte (CI)
 5. Kort rapport från senaste HUB-mötet (AG)
 6. Doktoranders bonusmåneder (HW)
 7. Bidrag til språkvasking (HW)
 8. Status Guideprogrammet (AG)
 9. Kort rapport från höstens uppdragsdialog (AG)
 10. Mode och textilhistoria som huvudområde? (AG)
 11. Inventering av inslag av andra utbildningsområden i fakultetens kurser (AG)
 12. Inventering av utvecklingsbehov i utbildningsverksamheten (AG)
 13. Rutiner for inrapportering av doktoranders aktivitetsgrad (CH)
 14. Ansettelse av Kommunikatör (PG)
 15. Studierektorer / undervisnings koordinator (FLOV kommer kl. 11.30)
 16. Eventuelt
   

LG 29 augusti 2016

 1. Meddelanden
 2. MBL – ärende (PG)
 3. GAST (PG)
 4. Utnevnelse av nye studierektorer ved årsskiftet
 5. Doktoranders bonusmåneder
 6. Utlysning av lektorat/biträdande lektorat i AKS
 7. Handledermöte 15 september (CH)
 8. Erbjudande från Studier.se (se vedlegg) (AG)
 9. Erasmussamarbete med Culture and Tourism Ministry in Turkey (se vedlegg) (AG)
 10. Workshop i agent-based modeling i december, ledd av Scott Heckbert, Kanada (CI)
 11. Arbeidsgruppe for analyse av vårt studietilbud
 12. Eventuelt
   

LG 15 augusti 2016

 1. Meddelanden
 2. Aktuelle antagningssiffror (AG) (se vedlegg)
 3. Nya lokala studieregler vid GU (AG)
 4. Remiss på handläggningsordning för klagomål från studenter (AG)
 5. Kurs: E-lärandets juridik (AG)
 6. Studentrepresentasjon i Institutionens beredande organ (AG)
 7. Ansettelse av Kommunikatör (PG)
 8. Personaldag 25 august (se vedlegg)
 9. Delegasjonsordning (se vedlegg)
 10. Handlings och verksamhetsplanen (se vedlegg)
 11. Høstens LG-møter
 12. Eventuel
   

LG 13 juni 2016

 1. Meddelanden (GM)
 2. Uppdragsdialog LUN (GM)
 3. Utvärdering FU historia 2017 (IW)
 4. Stöd till språkgranskning och publicering open access (HW)
 5. Utlysning av visstids- och vikariatanställningar inför hösten (PG)
 6. Institutionens eventuella bidrag till Agenda 2030, se utdrag ur mail nedan samt bifogade bilagor (GM)
 7. Övriga frågor
   

LG 30 maj 2016

 1. Meddelanden
 2. Handledermøte med Previa 18 september
 3. Rapport fra FUG (IW)
 4. Nybygget (PG)
 5. Publisering i Open Access
 6. Mentorsledd undervisning
 7. Nordic master
 8. Inventeringen av avancerad nivå (Vedlegg 8)
 9. Rangordning og undervisning (vedlegg 7)
 10. Situasjonen på AKS (se vedlegg 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 11. Høstens Kick-off
 12. Övriga frågor
   

LG 16 maj 2016

 1. Meddelanden
 2. Søknad om støtte til workshop i høst (se vedlegg)
 3. Gjesteforsker fra Nederland i 2017 (se vedlegg)
 4. Utlysning av vikariat og LAS
 5. Høstens undervisningsbehov på AKS (HW) (se vedlegg)
 6. Inventeringen av avancerad nivå — (HW, IW) (se vedlegg)
 7. Övriga frågor
   

LG 2 maj 2016

 1. Meddelanden (GM)
 2. Utlysnig av höstens vikariat och visstidsanställnigar (AG/GM)
 3. Rekryteringsgrupp för tillsättning av lektorat i historia (GM)
 4. Ny föreståndare för SHFA (GM/PG)
 5. Stöd för stresshantering, behovsinventering av Previa (HW/GM)
 6. Frågor om administrationen från AQUA 16 att besvaras av ledningsgruppen, se bilagor (PG)
 7. Inventeringen av avancerad nivå (IW)
 8. Förlag om adjungering av professorerna Mike Rowlands och Poul Holm (KK/GM)
 9. Internrevisorns rapport ang regelefterlevnad i anställningsförfarandes, se bilaga
 10. Övriga frågor (GM)
   

LG 18 april 2016

 1. Meddelanden (GM)
 2. Information om guideprogrammet (AG)
 3. Nordiska ministerrådets utlysning "masterprogram" (AG)
 4. Riktlinjer för översättning/språkgranskning (GM/PG)
 5. Anvisningar för avhandlingsproduktion (IW/PG)
 6. Kommunikatör (PG)
 7. Övriga frågor
   

LG 4 april 2016

 1. Ny programkoordinator KAS (GM)
 2. Förfrågan ang. forskningsinitiering, se bilaga 1 (GM)
 3. SAR-forskare (HW)
 4. Studiehandledning "mentorsledd undervisning", se utkast bilaga 2. (AG)
 5. Regler för examination, remiss (AG)
 6. Övriga frågor
   

LG 22 mars 2016

 1. Intryck från utvecklingssamtal (IW, HW)
 2. Förfrågan från Nitenberg & Nyqvist Thorsson ang. institutionen som huvudman, se mailutdrag nedan (GM)
 3. Förfrågan från Christine Hansen ang.Environmental Humanities, se mailutdrag nedan (GM)
 4. Antagning av doktorand med extern finansiering (IW)
 5. Nya bestämmelser ang LAS, se bilaga (GM)
 6. Rangordning vid fördelning av undervisning till olika grupper (HW)
 7. Rapport från senaste HUB-mötet (AG)
 8. Erasmusavtal med Université de Montpellier (HW)
 9. Forskningsdialogen med fakulteten (HW)
 10. Rapport från FRAM (HW)
 11. Övriga frågor
   

LG 7 mars 2016

 1. Strategidagen 12 maj (GM)
 2. Gästforskare till institutionen (HW)
 3. Inför kommande forskningsdialog med fakulteten (HW)
 4. Doktorandernas arbetssituation (HW/IW)
 5. Externa doktoranders doktorsexamina (IW)
 6. Vikariat som institutionsadministratör, 50% (GM)
 7. Övriga frågor
   

LG 22 februari 2016

 1. Avstämning utvecklingssamtal (GM)
 2. Lägesrapport ang. SAR-forskare till institutionen (HW)
 3. Rapport från FRAM (HW)
 4. Rangordning och tilldelning av undervisning för forskare, doktorander etc (HW)
 5. Förändringar av riktlinjer för fördelningen av fakultetsanslaget (HW)
 6. Rapport från senaste FUG-mötet om nya anvisningar inför disputationer, och nya bestämmelser om samläsning avancerad och FU-nivå (IW)
 7. Information om nya kurser på FU (IW)
 8. Planering av minnesstund (GM)
 9. Övriga frågor
   

LG 8 februari 2016

 1. Bokslut 2015 , Ann Eliasson föredragande
 2. Kommande FRAM-möte (HW)
 3. Information från senaste FOB- och biblioteksmöten (HW)
 4. Användningen av institutionens georadar (AG)
 5. Rapport från senast HUB-mötet (AG)
 6. GRU:s synpunkter på förslag till guideprogram (AG)
 7. Uppföljning av Handlings- och verksamhetsplan 2015. Planerna samt särskild uppföljningsblankett bifogas. Viceprefekter redogör för sina respektive områden. Uppföljningen skall vara avslutad den 15 februari (GM)
 8. Remiss angående ny museipolitik, VR 2015/138 (AG/CA)
 9. Övriga frågor
 10. LG 25 januari 2016
 11. Utlysning av doktorandtjänst i historia (GM)
 12. Utvecklingssamtal VT 16 (GM)
 13. Scholars at Risk (HW)
 14. Utfall, grundutbildningen 2015, bilaga 1 (AG)
 15. Studentantagning VT 16 (AG)
 16. Ansökningar till utvecklingsmedel för grundutbildningen (AG)
 17. Eventuella möjligheter att förenkla hanteringen av läskurser på FU, se nuvarande mall bilaga 2 (IW/GM)
 18. Remiss angående ny museipolitik, (VR 2015/138) (AG)

LG 11 januari 2016

 1. Lektoratet i historia, antal sökanden, sakkunniga etc (GM)
 2. Rekrytering av forskningsadministratör kulturarv (PG/GM)
 3. Ansökan Scholars at Risk (HW)
 4. Nominering ledamöter i Löntagarfondernas styrelser, se bilaga (HW)
 5. Franke-stipendiet, se bilaga (HW)
 6. Övriga frågor
Sidansvarig: Henrik Kjellberg|Sidan uppdaterades: 2018-03-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?