Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Gotarc Series B

GOTHENBURG ARCHAEOLOGICAL THESES
ISSN 02 82 - 6860

Some titles can be dowloaded through Göteborgs Universitets Publikationer - Elektroniskt Arkiv (GUPEA) Please use the swedish version for those links.

* No 54: UHNÉR, Claes: Makt och samhälle: politisk ekonomi under bronsåldern i Karpaterbäckenet. ISBN 978-91-85245-45-3. Göteborg 2010.
* No 53: AXELSSON, Tony: Landskap. Visuella & rumsliga relationer i Falbygdens neolitikum. ISBN 978- 91-85245-44-5. Göteborg 2010.
* No 52: ARTURSSON, Magnus: Bebyggelse och samhällsstruktur. Södra och
mellersta Skandinavien under senneolitikum och bronsålder 2300-500 f.Kr. English summary. ISBN 978-91-85245-39-9. Göteborg 2008.
Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar 73.
Riksantikvarieämbetets förlag. ISBN 978-91-85245-39-9
* No 51: Synnestvedt, Anita: Fornlämningsplatsen - Kärleksaffär eller trist historia. ISBN 978-91-85245-38-3, Göteborg 2008, SEK 250:- GUPEA
* No 50: Mühlenbock, Christian: Fragments from a mountain society – Tradition, innovation and interaction at Archaic Monte Polizzo, Sicily ISBN 978-91-85245-37-2, Göteborg 2008, SEK 150:-
* No 49: Ling, Johan: Elevated Rock art. Towards a maritime understanding of rock art in northern Bohuslän, Sweden. ISBN 978-91-85245-34-8. Göteborg 2007. SEK 250.
* No 48: Ortman, Oscar: Se dösen och dö sen. – Gentagelser av Åke Fredsjö och Västsvenskt mesolitikum. ISBN 91-85245-36-4, ISSN 02 82-6860. Göteborg 2008. SEK 150:-
* No 47: Sabatini, Serena: House urns. A European Late Bronze Age Trans-cultural Phenomenon. ISBN 978-91-85245-33-X. Göteborg 2007. SEK 150.
* No 46: Ragnesten, Ulf: Individ och kollektiv i förromersk järnålder. ISBN 978-91-85245-32-1. Göteborg 2007. SEK 150.
* No 45: Normark, Johan: The Roads In-Between. Causeways and Polyagentive Networks at Ichmul and Yo´okop, Cochuah Region, Mexico. ISBN 91-85245-30-5. Göteborg 2006. SEK 150.
* No 44: Streiffert Eikeland, Katarina: Indigenous households. Transculturation of Sicily and southern Italy in the Archaic period. ISBN 91-85245-28-3. Göteborg 2006. SEK 150.
* No 43: Petersson, Håkan: Nationalstaten och arkeologin. 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar. English summary. ISBN 91-85245-24-0. Göteborg 2005. SEK 150.
* No 42: Strömberg, Bo: Gravplats – gravfält. Platser att skapa minnen vid – platser att minnas vid. Grave-place - grave-field. Places to create memories at - places to remember at. CD-disc supplement. English summary. Göteborg 2005. ISBN 91-85245-23-2. SEK150.
* No 41: Theliander, Claes: Västergötlands kristnande. Religionsskifte och gravskickets förändring 700-1200. ISBN 91-85245-22-4. Göteborg 2005. SEK 200.
* No 40: Heimann, Curry: Förflutna rum. Landskapets neolitisering i sydvästra Värmland. ISBN 91-85245-21-6. Coast-to-Coast-Books no 13. ISSN 1404-1251.ISBN 91-974715-2-6. Göteborg 2005. SEK150.
* No 39: Streiffert, Jörgen: Gårdsstrukturer i Halland under bronsålder och äldre järnålder. ISBN 91-85245-20-8. Göteborg 2005. SEK150.
* No 38: Hernek, Robert: Nytt ljus på Sandarnakulturen. Om en boplats från äldre stenålder i Bohuslän. Coast-to-Coast-Books no 14. ISBN 91-85245-19-4; ISSN 1404-1251, ISBN 91-974715-3-4. Göteborg 2005. SEK150.
* No 37: Beausang, Elisabeth: Childbirth and Mothering in Archaeology. Göteborg 2005. ISBN 91-85245-17-8. SEK150.
* No 36: Petterson, Håkan: Nationalstaten och arkeologin. 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar. English summary. Göteborg 2005. ISBN 91-85245-16 –X (med felaktigt ISBN-nr 91-85245-15-X). Disputationsupplaga.
* No 35: Strömberg, Bo: Gravplats – gravfält. Platser att skapa minnen vid – platser att minnas vid. English summary. Göteborg 2005. ISBN 91-85245-16-X. Disputationsupplaga.
* No 34: Häggström, Leif: Landskapsutnyttjande, bete och odling på Sydsvenska höglandet under äldre järnålder. Exemplet Öggestorp. English summary. Göteborg 2005. Utgiven i samarbete med Jönköpings läns museum. ISBN 91-85692-60-3. SEK150.
* No 33: Gansum, Terje: Hauger som konstruksjoner – Arkeologiske forventninger gjennom 200 år. Göteborg 2004. ISBN 91-85245-09-7. SEK200.
* No 32: Hinnerson-Berglund, Maria: Mobilitet och Estetik. Nuukfjorden på Grönlands västkust som människornas livsvärld för 4000 år sedan. Göteborg 2004. ISBN 91-85245-13-5. SEK200.
* No 31: Kristiansdottir, Steinunn: The Awakening of Christianity in Iceland. Discovery of Timber Church and Graveyard at Þórarinsstaðir in Seyðisfjörður. Part I and Part II. Göteborg & Reykjavik 2004. ISBN 91-85245-04-6, 91-85245-08-9. SEK150.
* No 30 Heimann, Curry: Förflutna rum. Landskapets neolitisering i sydvästra Värmland. Göteborg 2004. ISBN 91-85245-02-X. Disputationsupplaga. EJ TRYCKT.
* No 29: Campbell, Fiona & Ulin, Jonna: BorderLine Archaeology: a practice of contemporary archaeology – exploring aspects of creative narratives and performative cultural production.Göteborg 2004. ISBN 91-85245-01-1. SEK150.
* No 28: Grundberg, Jonas: Historiebruk, Globalisering och Kulturarvsförvaltning. Utveckling eller konflikt? English summary. Göteborg 2004. ISBN 91-85952-95-8. SEK150.
* No 27: Sjögren, Karl-Göran: “Mångfalldige uhrminnes grafvar…”. Megalitgravar och samhälle i Västsverige. Coast to Coast-books no. 9. Göteborg 2003. ISBN 91-85952-91-5; ISSN 1404-1251, ISBN 91-973674-8-6. SEK200.
* No 26: Beausang, Elisabeth: Childbirth and Mothering in Archaeology. Göteborg 2003. ISBN 91-85952-87-7. Disputationsupplaga. EJ TRYCKT.
* No 25: Fredell, Åsa: Bildbroar. Bildlig kommunikation av ideology och kosmologi under sydskandinavisk bronsålder och förromersk järnålder. Göteborg 2003. ISBN 91-85952-85-0. SEK250.
* No 24: Sjögren, Karl-Göran: ”Mångfalldige uhrminnes grafvar…”. Megalitgravar och samhälle i Västsverige. Göteborg 2003. ISBN 91-85952-81-8. ISSN 1404-1251, ISBN 91-973674-8-6. Disputationsupplaga. EJ TRYCKT. GUPEA
* No 23: Fahlander, Fredrik: The materiality of serial practice. A microarchaeology of burial. Göteborg 2003. ISBN 91-85952-83-4. SEK150.
* No 22: Pentz, Peter: From Roman Proconsularis to Islamic Ifriqiyah. Göteborg University, Department of Archaeology & The National Museum of Denmark. Göteborg 2002. ISBN 91-85952-75-3 & 87-89384-86-5. SEK200.
* No 21: Stenborg, Per: Holding back history. Issues of Resistence and Transformation in a Post-Contact Setting, Tucumán, Argentina c. A.D. 1536 – 1660. Göteborg 2002. ISBN 91-85952-69-9. SEK150.
* No 20: Nyqvist, Roger: Landskapet som ram - Hus och grav som manifest. (Bohuslän 500 f.Kr – 1500 e.Kr.). Urbaniseringsprocesser i Västsverige. En utvärdering av uppdragsarkeologins möjligheter att belysa historiska processer. English summary. Göteborg 2001. ISBN 91- 85952-61-3. EJ TRYCKT.
* No 19: Jensen, Ola W.: Forntid i Historien. En arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar, från medeltiden till och med förupplysningen. English summary. Göteborg 2002. ISBN 91-85952-63-X.
* No 18: Gillberg, Åsa: En plats i historien. Nils Niklassons liv och arbete. English summary. Göteborg 2001, ISBN 91-85952-59-1. SEK150.
* No 17: Gustafsson, Anders: Arkeologihistoria som historia och som arkeologi. Studier i arkeologins egenhistorier. English summary. Göteborg 2001. ISBN 91-85952- 57-5. SEK150.
* No 16: Löfving, Carl: Gothia som dansk/engelskt skattland. Ett exempel på heterarki omkring år 1000. English summary. Göteborg 2001. ISBN 91-85952-55-9. SEK150.
* No 15: Artelius, Tore: Bortglömda föreställningar. Begravningsritual och begravningsplats halländsk yngre järnålder. English summary. Göteborg 2000. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska Undersökningar. Skrifter 36. Riksantikvarieämbetets förlag. ISBN 91-7209-192-4. SLUT.
* No 14: Schedin, Pernilla: Möten med Värmland - om kontakter under järnåldern. English summary. Göteborg 2000. ISBN 91-85952-39-7. SEK150.
* No 13: Nordqvist, Bengt: Coastal Adaptations in the Mesolithic. A study of coastal sites with organic remains from the Boreal and Atlantic periods in Western Sweden. Appendix: Eva-Lena Larsson. Göteborg 2000. ISBN 91-85952-27-3. SEK200.
* No 12: Bågenholm, Gösta: Arkeologi och språk i norra Östersjöområdet. En kritisk genomgång av de senaste årens försök att finna synteser mellan historisk lingvistik och arkeologi. Göteborg 1999. ISBN 91-85952-98-2. SLUT.
* No 11: Persson, Per: Neolitikums början. Undersökningar kring jordbrukets introduktion i Nordeuropa. GOTARC serie B, No 11. ISSN 02-82-6860. Kust till kust-böcker nr 1. Göteborg och Uppsala 1999. (OBS. Felaktigt och ej rättningsbart Gotarc B- samt ISBN-nr). SLUT.
* No 10: Bengtsson, Lisbet: Prehistoric stonework in the Peruvian Andes. A case study at Ollantaytambo. Göteborg University, Department of Archaeology & Etnografiska museet, Göteborg. Göteborg 1998. GOTARC B:10. ISBN 91-85952-76-1. Etnologiska Studier 44. ISBN 91 85952 94 X. SEK150.
* No 9: Arwill-Nordbladh, Elisabeth: Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid. Förr och nu. Göteborg 1998. ISBN 91-85952-68-0. SLUT.
* No 8: Karlsson, Håkan: Re-Thinking Archaeology. Göteborg 1998. ISBN 91-85952-62-1. SEK150.
* No 7: Schjellerup, Inge: Incas and Spaniards in the conquest of the Chachapovas. Archaeological and Ethnohistorical Research in the North-eastern Andes of Peru. University of Göteborg, Department of Archaeology & The National Museum of Denmark, Department of Ethnography. Gothenburg 1997. ISBN 91-85952-52-4. SEK150.
* No 6: Myrdal-Runebjer, Eva: Rice and Millet. An archaeological case study of a Sri Lankan transbasin irrigation system. Gothenburg 1996. ISBN 91-85952-50-8. SEK150.
* No 5: Johansson, Nils: Burials and Society. A Study of Social Differentiation at the Site of El Pichao, North-Western Argentina,and in Cemeteries dated to the Spanish Native Period. Gothenburg 1996. ISBN 91-85952-48-6. SLUT.
* No 4: Einarsson, Bjarni F: The settlement of Iceland; Granastadir and the Ecological Heritage. Gothenburg 1994. ISBN 91-85952-36-2. SLUT.
* No 3: Cornell, Per: Early Centres and the Household. A theoretical and methodological study on Latin American cases. Gothenburg 1993. ISBN 91-85952-34-6. SLUT.
* No 2: Lindman, Gundela: Förhistoriska aggressionsstrukturer i det västsvenska landskapet. English summary. Gothenburg 1985. ISBN 91-85952-10-9. SEK150.
* No 1: Furingsten, Agne: Samhällsförändringar i ett långtidsperspektiv. -Ett exempel från södra Västergötland 1500 f - 1000 e Kr. English summary. Gothenburg 1985.ISBN 91-85952-08-7. SLUT.

Page Manager: Katarina Tullia von Sydow|Last update: 4/12/2011
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?