Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Heritage Academy Fair: Inconvenient Heritage

Theme day

Heritage Academy Fair at Norges Hus 17 October 2018: "Inconvenient Heritage"

Welcome to this years Heritage Academy Fair with the theme "Inconvenient Heritage". The event will be held in Swedish.

Information in Swedish below:
Kulturarvsakademins arbete vilar på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Unesco:s deklaration om det immateriella kulturarvet. På årets Forum Kulturarv kommer vi att belysa frågor om hur vi hanterar kulturarv som inte förhåller sig till dessa deklarationer utan snarare kan ses som motstridiga. Det kan handla om olika etiska dilemman, om rasism men också om hedersrelaterat våld och förtryck. Detta kommer våra två keynote-speakers att belysa.
Genom våra 10-talet utställare får du möta exempel på när det kan bli problematiskt att handskas med kulturarv som inte riktigt passar in i vår definition om att kulturarv ständigt förändras. Hur ställer vi oss till att använda, utveckla och bevara det obekväma kulturarvet? Utställarna presenterar projekt som är resultat av samarbete mellan forskning vid universitet och högskolor tillsammans med och olika kulturarvsinstitutioner.

Date: 10/17/2018

Time: 1:00 PM - 5:00 PM

Categories: Interdisciplinary

Organizer: CCHS/Heritage Academy

Location: Norges hus, Skånegatan 16, Göteborg

Additional information:
Valkommen till Forum kulturarv 2018.pdf
Information ForumKulturarv.pdf

Last day of registration: 10/11/2018 at. 12:00 PM.

Contact person: Anita Synnestvedt

Number of seats: 120 (Of which 112 are booked)

Registration is closed for this event

Page Manager: |Last update: 4/20/2010
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?