Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Karl-Göran Sjögren

Forskare

Karl-Göran Sjögren
Forskare
arkeologi
Akademisk grad: Docent,
karl-goran.sjogren@archaeology.gu.se
031-786 5264

Rumsnummer: 2451
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Eklandagatan 86, plan 4 , 41261 Göteborg


Institutionen för historiska studier (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.historiskastudier.gu.se
historia@gu.se
Fax: 031-786 4456

Besöksadress: Eklandagatan 86 , 412 61 Göteborg

Om Karl-Göran Sjögren

Född 1949, fil kand i arkeologi 1975, doktor i arkeologi 2003 (Sjögren 2003), docent 2008. För närvarande anställd som forskare inom projektet ”Anonyma förfäder?”. Mina intresseområden rör framför allt samhällsformer under stenålder. Jag har också intresserat mig för att integrera naturvetenskaplig och datorbaserad metodik (GIS, statistik, isotopanalyser etc) med arkeologisk tolkning.

Pågående forskning

Anonyma förfäder eller levande döda? En omvärdering av stenålderns kollektivgravar.

Detta projekt startade 2007 och bedrivs i samarbete med Torbjörn Ahlström, Lunds universitet, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.
Begravningsskicket i megalitgravar är grundläggande för synen på den yngre stenåldern i Europa. Syftet med projektet är att göra en kritisk värdering av den dominerande tolkningen av skandinaviska megalitgravar som en form av "benhus". Utgångspunkten är här det i detalj dokumenterade benmaterialet från två nyligen undersökta gånggrifter på Falbygden; Frälsegårdens och Landbogårdens gånggrifter. Hittills gjorda analyser tyder på att begravningsskicket i dessa gravar inte passar in i den gällande synen på gravskicket i megalitgravar.

Projektet skall genomföra detaljerade osteologiska och rumsliga analyser av människobenen i dessa två gravar, med hjälp av bl a GIS, rumslig statistik, återpassning av ben och datorsimulering. Vidare ska kunskap om kroppars nedbrytning tas in som en väsentlig faktor. Analyser av strontium- och andra isotoper skall användas för att se i hur stor utsträckning gravarna representerar en lokal befolkning, och huruvida äktenskapsutbyten kan ha skett över större områden.

Dessutom ska en kritisk analys utföras av de argument som framförts för den dominerande tolkningen, som främst bygger på sydskandinaviska och engelska undersökningar, och det skandinaviska exemplet ställas mot den vidare europeiska diskussionen kring megalitgravar.

Kvinnan från Österöd i Bohuslän. Undersökningar av Sveriges äldsta bevarade skelett.

I samband med en inventering av bevarade mänskliga skelettrester från Västsverige, gjordes 2007 en C14-datering av ett skelett som påträffats vid skalgrustäkt vid Österöd, Bro socken, i Bohuslän. Dateringen gav ett sensationellt resultat, ca 8200 f Kr. Det rör sig med andra ord om det hittills äldsta någorlunda välbevarade skelett som påträffats i Sverige.

Projektet som startade 2008 ska genomföra en osteologisk dokumentation av fyndet, utföra kompletterande naturvetenskapliga analyser, samt publicera det både internationellt och populärt. Projektet bedrivs i samarbete med Torbjörn Ahlström, Lunds universitet. En artikel är publicerad (Ahlström & Sjögren 2009).

Avslutade projekt

Från 1985 och framåt bedrev jag HSFR-projektet Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund tillsammans med Curry Heimann och Per Persson. Inom projektet har fältarbeten och analyser utförts, med syfte att belysa den ekonomiska och sociala bakgrunden för gånggrifterna på Falbygden i Västergötland. En sammanfattande publikation av gånggriftsundersökningar inom projektet utkom 2001 (Persson & Sjögren 2001).

Projektet Kust till kust - stenålderssamhällen i förändring bedrevs 1998-2003 i samarbete med Uppsala universitet med stöd av Riksbanken och Wallenbergsfonden. Detta var ett större samarbetsprojekt som inbegrep 35 olika delprojekt av både arkeologisk och naturvetenskaplig karaktär, huvudsakligen i form av doktorsarbeten. Syftet var att i ett långtidsperspektiv belysa förändringen av stenålderssamhällena i Öst- och Västsverige från fångstgrupper till jordbrukande, bofasta samhällen. Hittills har 18 publikationer utkommit i projektets publikationsserie, ”Coast to coast-books”.

Neolitisk kronologi och ekonomi i Västsverige bedrevs under 1990-talet i samarbete med Per Persson.

Falbygdens gånggrifter - Bevarande och kunskapsförmedling bedrevs 1996-2003 med stöd från Länsstyrelsen i Skaraborgs län (Axelsson, Heimann & Sjögren 2003).

Gökhem Frälsegården. Undersökning av en överplöjd gånggrift. Med stöd av länsstyrelsen i Västra Götaland undersöktes 1999-2001 en överplöjd gånggrift (Sjögren 2008). Syftet var bl a att undersöka bevaringsförhållandena i sådana lämningar, men också att utveckla metoder för detaljdokumentation av komplexa gravar. Undersökningen gav ett över förväntan gott resultat, med bl a mycket väl bevarade människoben och flera kompletta skelett. Undersökningen gav nya aspekter på behandlingen av de döda i skandinaviska megalitgravar.

Senaste publikationer

Re-theorising mobility and the formation of culture and language among the Corded Ware Culture in Europe
Kristian Kristiansen, Morten E. Allentoft, Karin M. Frei, Rune Iversen, Niels N. Johannsen et al.
Antiquity, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Identifying commoners in the Bronze Age: burials outside barrows
Sophie Bergerbrant, Kristian Kristiansen, Morten E. Allentoft, Karin M. Frei, T. Douglas Price et al.
New Perspectives on the Bronze Age: Proceedings from the 13th Nordic Bronze Age Symposium, held in Gothenburg 9th June to 13th June 2015, Oxford, Archaeopress, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Early Mesolithic burials from Bohuslän, western Sweden
Karl-Göran Sjögren, Torbjörn Ahlström
J. M. Grünberg, B. Gramsch, L. Larsson, J. Orschiedt and H. Meller (eds): Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities. International Conference in Halle (Saale), Germany, 18th–21st September 2013, Langenweissbach, Beier & Beran, Paper i proceeding 2017
Paper i proceeding

Nya perspektiv på den neolitiska ekonomin på Falbygden
Tony Axelsson, Karl-Göran Sjögren
Fynd , Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Modeling middle Neolithic funnel beaker diet on Falbygden, Sweden
Karl-Göran Sjögren
Journal of Archaeological Science: Reports, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Diet and mobility in the corded ware of Central Europe
Karl-Göran Sjögren, T.D. Price, Kristian Kristiansen
PLoS ONE, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Neolitiska livssätt - nedslag i den senaste forskningen kring Falbygdens megalitkultur
Tony Axelsson, Karl-Göran Sjögren
Nordisk Bygd, Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

Early Divergent Strains of Yersinia pestis in Eurasia 5,000 Years Ago
Simon Rasmussen, Morten Erik Allentoft, Kasper Nielsen, Ludovic Orlando, Martin Sikora et al.
Cell, Elsevier, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

News from Frälsegården. Aspects of Neolithic burial practices
Karl-Göran Sjögren
Neolithic Diversities. Perspectives from a conference in Lund, Sweden. Kristian Brink, Susan Hydén, Kristina Jennbert, Lars Larsson & Deborah Olausson (red.), Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Population genomics of Bronze Age Eurasia
M. E. Allentoft, M. Sikora, Karl-Göran Sjögren, S. Rasmussen, M. Rasmussen et al.
Nature, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 63

2017

Re-theorising mobility and the formation of culture and language among the Corded Ware Culture in Europe
Kristian Kristiansen, Morten E. Allentoft, Karin M. Frei, Rune Iversen, Niels N. Johannsen et al.
Antiquity, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Identifying commoners in the Bronze Age: burials outside barrows
Sophie Bergerbrant, Kristian Kristiansen, Morten E. Allentoft, Karin M. Frei, T. Douglas Price et al.
New Perspectives on the Bronze Age: Proceedings from the 13th Nordic Bronze Age Symposium, held in Gothenburg 9th June to 13th June 2015, Oxford, Archaeopress, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Early Mesolithic burials from Bohuslän, western Sweden
Karl-Göran Sjögren, Torbjörn Ahlström
J. M. Grünberg, B. Gramsch, L. Larsson, J. Orschiedt and H. Meller (eds): Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities. International Conference in Halle (Saale), Germany, 18th–21st September 2013, Langenweissbach, Beier & Beran, Paper i proceeding 2017
Paper i proceeding

Nya perspektiv på den neolitiska ekonomin på Falbygden
Tony Axelsson, Karl-Göran Sjögren
Fynd , Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Modeling middle Neolithic funnel beaker diet on Falbygden, Sweden
Karl-Göran Sjögren
Journal of Archaeological Science: Reports, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2016

Diet and mobility in the corded ware of Central Europe
Karl-Göran Sjögren, T.D. Price, Kristian Kristiansen
PLoS ONE, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2015

Neolitiska livssätt - nedslag i den senaste forskningen kring Falbygdens megalitkultur
Tony Axelsson, Karl-Göran Sjögren
Nordisk Bygd, Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

Early Divergent Strains of Yersinia pestis in Eurasia 5,000 Years Ago
Simon Rasmussen, Morten Erik Allentoft, Kasper Nielsen, Ludovic Orlando, Martin Sikora et al.
Cell, Elsevier, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

News from Frälsegården. Aspects of Neolithic burial practices
Karl-Göran Sjögren
Neolithic Diversities. Perspectives from a conference in Lund, Sweden. Kristian Brink, Susan Hydén, Kristina Jennbert, Lars Larsson & Deborah Olausson (red.), Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Population genomics of Bronze Age Eurasia
M. E. Allentoft, M. Sikora, Karl-Göran Sjögren, S. Rasmussen, M. Rasmussen et al.
Nature, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 63

Sidansvarig: Cecilia Köljing|Sidan uppdaterades: 2017-08-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?