Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Lars Nyström

Universitetslektor

Lars Nyström
Universitetslektor
historia
Akademisk grad: Doktor,
lars.nystrom@history.gu.se

Rumsnummer: 2427
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Eklandagatan 86, plan 4 , 41261 Göteborg


Institutionen för historiska studier (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.historiskastudier.gu.se
historia@gu.se
Fax: 031-786 4456

Besöksadress: Eklandagatan 86 , 412 61 Göteborg

Om Lars Nyström

Min forskning sträcker sig över breda intressefält: patriarkalism under 1800-talet, landsbygdsindustrialisering under 1900-talet, de svenska skiftesprocesserna, medeltida maktlogik, miljöaspekter av platsbåtstillverkning, makt över mark under efterkrigstidens urbana expansion, databaser över det äldre samhällets agrara resurser. Ämne och tidsperiod har skiftat, men i botten finns i de flesta fall ett intresse för de stora linjerna i historien. Studierna präglats av en historiematerialistisk grundhållning och av en lokal och agrar infallsvinkel. Ofta har studier av informella maktstrukturer ingått som ett inslag.

I min doktorsavhandling, Potatisriket (2003) om godssamhället Stora Bjurum 1857–1917 löper dessa teman samman i en ”totalhistorisk” forskningsambition. Avsikten var att förstå det studerade godset hela vägen ”nerifrån och upp” – från de naturgeografiska förutsättningarna, via jordbrukets och arbetets organisation, till frågor om social identifikation, lokal kultur och lokalpolitiska mekanismer. Tyngdpunkten ligger emellertid på maktfrågorna. Hur fungerar ett samhälle där i stort sett alla maktbefogenheter är samlade i händerna på en person? Vad kunde de underlydande göra för att hävda sina intressen? Hur förändrades detta i en tid av begynnande industrialisering och demokratisering? 

Efter disputation inledde jag år 2004 forskningsprojektet Det tredje Sverige (VR) om industrialiseringsprocesser i det rurala Sverige under efterkrigstiden. Två lokalsamhällen står i fokus: Kvänumsbygden på Varaslätten, ett tidigare utpräglat agrart område som under efterkrigstiden utvecklat en stark verkstadsindustri, samt Orust i Bohuslän, där en äldre hantverksmässig tillverkning av träbåtar övergått i en industriell produktion av fritidsbåtar i plast. För att analysera utvecklingen används teori dels från 1970-talets protoindustriella forskningstradition, dels från den senare diskussionen om italienska industridistrikt, kluster och socialt kapital (2012) . Resultaten finns sammanfattade i En industrialisering efter industrialiseringen samt på engelska i artikeln ”A take-off from the land” (2016).

Under de senaste åren har jag inlett ett nära forskningssamarbete med FD Erik Hallberg. För närvarande arbetar vi tillsammans inom följande projekt:  

 – Steering Styrene. The Swedish Plastic Hull Industry and the Implementation of Environmental Legislation; Institutional and Industrial Change (VR). Detta är ett gammalt miljöhistoriskt forskningsprojekt som jag och Hallberg nu håller på att avsluta. Huvudfrågan handlar om hur man från statens sida styrde upp en smutsig industri, i det här fallet tillverkningen av plastbåtar, som varit förknippad av stora utsläpp av styren som hotat både arbetarnas hälsa och den omgivande miljön.

­– Databasen Sveriges åkerareal 1810 och 1870 (RJ-infrastruktur 2016, projektledare E. Hallberg). Syftet med projektet är att utifrån lantmäteriakter bygga upp en databas över Sveriges åker- och ängsareal, med uppskattningar rörande spannmålsproduktionen på häradsnivå 1810 och 1870. Tillsammans med andra existerande databaser (framtagna av bland andra Lennart Palm) kommer detta möjliggöra analyser av långsiktiga förändringsprocesser inom det svenska agrar samhället från 1570 och fram till idag. Medverkande forskare: EH, LN, Lennart Palm och Lotta Lejonhufvud.  

– Linking Land and Sea: Building and analysing long series of data on the Intergration of Sweden in the Early Modern North Sea – Atlantic Economy (Sea and Society, Göteborgs universitet 2017, projektledare LN). Tillgängliga och tillkommande databaser över landets agrara produktion kopplas i detta projekt samman med data över maritima handelsvolymer för att studera Sveriges integration i den framväxande Nordsjöekonomin från 1500-talet och framåt. Särskilt fokus ligger på utvecklingen inom Vänerbäckenet och kopplingen över Göta älv till marknaderna i Nederländerna och Storbritannien. Medverkande forskare: LN, EH och Lennart Palm.

– Egyptiska plågor och Jerusalems förstöring: Farsoter, missväxt, svält och maktens legitimering i det tidigmoderna Sverige ca 1590 till 1810 (VR 2016, projektledare Martin Linde). Här studeras hur dödlighetskriser förstods och hanterades politiskt i det tidigmoderna Sverige, varvid föreställningar om kriserna som ett guds straff samt rörande de styrandes ansvar för de underlydandes väl och ve utgör två utgångspunkter. Jag var med och formulerade och drev fram projektet och hoppas på sikt kunna gå in på en mindre del i arbetet. Medverkande forskare: Martin Linde, Erik Hallberg och Daniel Larsson.  

– Makten över marken. Göteborgs markförvärv och inkorporeringar under efterkrigstiden, exemplen Angered och Västra Frölunda (Anna Ahrenbergs fond, projektledare LN) Kort handlar projektet om att utifrån teoribildning inom property righths analysera hur Göteborgs stad säkerställde tillgången till mark inför bygget av miljonprogrammet, varvid konflikterna med de tidigare självständiga kommunerna och de jordägande bönderna står i fokus.  Projektet är en del av Anna Ahrenbergs stiftelses satsning inför Göteborgs 400-års jubileum. Medverkande forskare: LN, EH och Linus Karlsson.

– Härutöver bedriver jag och Erik Hallberg sedan flera år tillbaka forskning kring de svenska skiftesprocesserna (stipendiestöd från flera mindre stiftelser).

Senaste publikationer

”Egyptian Plagues and the Destruction of Jerusalem”: Famine, Epidemics and the Legitimizing of Power in Early Modern Sweden
Erik Hallberg, Daniel Larsson, Martin Linde, Lars Nyström
Workshop Explaining Famines, Defining Responsibilities University of Turku, Finland, Thu 12 – Sun 15 January 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

A take-off from the land. Agriculture and social networks in the making of Kvänum as an Industrial District, 1930-2007
Lars Nyström
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschidenis / The Low Countries Journal of Social and Economic History, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Perspektiv på historien 1b.
Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström, Erik Hallberg
Malmö, Gleerups, Lärobok 2016
Lärobok

The struggle over the commons. State, nobility and peasantry in Swedish enclosures
Erik Hallberg, Lars Nyström
Paper presented at Rural history 2015 i Girona; 7-10 september 2015 , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

The interaction between industry and agriculture and social networks in the making of Kvänum as an industrial district: a local perspective on economic clusters of agriculture industries
Lars Nyström
Paper presented at Rural history 2015 i Girona; 7-10 september 2015 , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Two parallel systems: enclosures and open fields on the central plains of Västergötland, western Sweden, 1805-1865; a comparative perspective
Lars Nyström, Erik Hallberg
Paper presented at Rural history 2015 i Girona; 7-10 september 2015, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Informationsteknik – från tryckkononsten till smartphones
Eva I. Andersson, Lars Nyström
Perspektiv på historien: Kulturhistoria, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Vad skall man tro på? Tro, magi och vetande från medeltiden till idag
Lars Nyström
Perspektiv på historien: Kulturhistoria, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Klockans historia
Lars Nyström
Perspektiv på historien: Kulturhistoria , Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 41

2017

”Egyptian Plagues and the Destruction of Jerusalem”: Famine, Epidemics and the Legitimizing of Power in Early Modern Sweden
Erik Hallberg, Daniel Larsson, Martin Linde, Lars Nyström
Workshop Explaining Famines, Defining Responsibilities University of Turku, Finland, Thu 12 – Sun 15 January 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2016

A take-off from the land. Agriculture and social networks in the making of Kvänum as an Industrial District, 1930-2007
Lars Nyström
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschidenis / The Low Countries Journal of Social and Economic History, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Perspektiv på historien 1b.
Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström, Erik Hallberg
Malmö, Gleerups, Lärobok 2016
Lärobok

2015

The struggle over the commons. State, nobility and peasantry in Swedish enclosures
Erik Hallberg, Lars Nyström
Paper presented at Rural history 2015 i Girona; 7-10 september 2015 , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

The interaction between industry and agriculture and social networks in the making of Kvänum as an industrial district: a local perspective on economic clusters of agriculture industries
Lars Nyström
Paper presented at Rural history 2015 i Girona; 7-10 september 2015 , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Two parallel systems: enclosures and open fields on the central plains of Västergötland, western Sweden, 1805-1865; a comparative perspective
Lars Nyström, Erik Hallberg
Paper presented at Rural history 2015 i Girona; 7-10 september 2015, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2014

Informationsteknik – från tryckkononsten till smartphones
Eva I. Andersson, Lars Nyström
Perspektiv på historien: Kulturhistoria, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Vad skall man tro på? Tro, magi och vetande från medeltiden till idag
Lars Nyström
Perspektiv på historien: Kulturhistoria, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Klockans historia
Lars Nyström
Perspektiv på historien: Kulturhistoria , Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 41

Sidansvarig: Cecilia Köljing|Sidan uppdaterades: 2017-08-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?