Till startsida
Webbkarta

Forskning

Forskningen vid institutionen behandlar olika epoker i det förflutna. Många av forskningsprojekten är visserligen inriktade mot svenska eller nordiska förhållanden men här bedrivs också forskning på utomeuropeiska områden som t ex Inkas och Medelhavsområdet under antiken.

Aktuella projekt:

Antikens kultur och samhällsliv

A forgotten cultural heritage. Late Antique textiles in Swedish museum collections. Kontakt: Lena Larsson Lovén, Maciej Szymaszek

Burning Bones in the Greek Iron Age. Kontaktperson Helene Whittaker

DRESS CODES IN ANCIENT ROME. Clothing in a socio-cultural context. Kontaktperson: Lena Larsson Lovén

Power walks: Escorted movements in the cityscape of ancient Rome. Kontaktperson Ida Östenberg

Krig och hågkomst. Minnen av nederlag i antikens Rom. Kontaktperson. Ida Östenberg

The New Swedish Cyprus Expedition. Excavations at the Late Cypriote city of Hala Sultan Tekke: The study of the earliest occupation. Kontaktperson: Peter M. Fischer

The Swedish Jordan Expedition. Excavations at the city of Tall Abu al-Kharaz (Jabesh Gilead): Philistine traces in Transjordan - The early Iron Age remains. Kontaktperson: Peter M. Fischer

The Swedish Palestine Expedition. Excavations at the city of Tell el-Ajjul, Gaza. The Middle and Late Bronze Age remains - Cultural synchronisation and absolute chronological studies. Kontaktperson: Peter M. Fischer
 

Arkeologi

The Rise. Travels, transmissions and transformations in temperate northern Europe during the 3rd and 2nd millennium BC: the rise of Bronze Age societies More info: http://the-rise.se/ Kontaktperson: Kristian Kristiansen

On the Nature of Maglemose. Meeting Methodologies and their Outcomes from Georg Sarauw to Eva David and beyond Kontaktperson: Tove Hjørungdal 

Den tidigmoderna staden Kontaktperson: Per Cornell

Forging Identities: the Mobility of Culture in Bronze Age Europe. A Marie Curie training networks projekt. (www.forging-identities.com)

Extraction of copper in Sweden during the Bronze Age? Possibility, myth or reality? Contact: Johan Ling

Anonyma förfäder eller levande döda? En omvärdering av stenålderns kollektivgravarKontaktperson: Karl-Göran Sjögren

Frigörandets politik. Kontaktperson: Elisabeth Arwill-Nordbladh

Elit eller kollektiv? Undersökningar av samhälle och mobilitet under neolitikum i Västsverige med hjälp av isotophalter i människoben. Kontaktperson: Karl-Göran Sjögren

Kvinnan från Österöd i Bohuslän. Undersökningar av Sveriges äldsta bevarade skelett. Kontaktperson: Karl-Göran Sjögren

Bytesekonomi med husdjur under stenålder? Undersökningar av neolitiska husdjurs mobilitet med hjälp av strontiumisotoper. Kontaktperson: Karl-Göran Sjögren

Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv - SHF. Kontaktpersoner: Kristian Kristiansen & Ulf Bertilsson

Digitala tidsresor - Nya strategier för arkeologin och kulturmiljövården? Kontaktperson: Per Stenborg

Cultivated Wilderness: Socio-economic development and environmental change in pre-Columbian Amazonia

Kontaktperson: Per Stenborg

World crisis from below. The after-use of the fearsome heritage at the former Soviet Missile Site at Santa Cruz de los Pinos, Cuba. Kontaktpersoner: Anders Gustafsson & Håkan Karlsson

Autenticitet, iscensättning och kommunikation. En jämförelse mellan hällristningsförmedling i Tanum och Val Camonica. Kontaktperson: Anders Gustafsson & Håkan Karlsson

Den Tidig Moderna Staden- mellan det lokala och det globala

Kontaktperson: Per Cornell

Historia

Critical Heritage and the Environmental Humanities text seminar, convenor Contact person: Christine Hansen

Minskad dödlighet - ökad sjuklighet? Förändrad sjuklighet i relation till sjukförsäkringssystemets framväxt 1890-1960 Kontaktperson: Helene Castenbrandt

Medieval Nordic Laws
More information: http://www.abdn.ac.uk/medieval-nordic-laws/
Kontaktperson: Thomas Lindkvist

Kläder, kön och status 1500-1830. Kontaktperson: Eva Andersson

Politiseringen av frågan om internationell adoption. Kontaktperson: Hanna Markusson Winkvist.

Äktenskap och arv i norm och praxis i det medeltida Sverige och Norge. Kontaktperson: Auður G. Magnúsdóttir.

Agrarhistorisk databas 1570-1805: befolkning, jordbruk, jordägande. Kontaktpersoner: Lennart Andersson Palm & Martin Linde

När träslöjdsmagistern var en fröken. En undersökning av träslöjdsämnets feminisering och avfeminisering i Sverige 1885-1945 Kontaktperson: Anders Ottosson

European Mechanical Medicine and the origin of Osteopathy and Chiropractic. The power of history writing and systematic scientific manipulations of spines and joints, 1800-1929. Kontaktperson: Anders Ottosson

Kinesiologins historiska rötter och förgreningar. Kontaktperson: Anders Ottosson

Filantropins marknad eller marknadens filantropi? Den svenska sjuk- och fattigvårdens kommersiella och ’entreprenöriella’ organisering och funktion 1820-1920. Kontaktperson: Anders Ottosson

En judisk väv av textilier och handelskontakter 1782–1850. Kontaktpersoner: Anna Brismark & Pia Lundkvist

Styra styren. Miljölagstiftningen och plastbåtsindustrin 1951 – 2007: instititutionell och industriell förändring. Kontaktperson: Lars Nyström 

 

Kontaktinformation

Helene Whittaker

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6

Telefon:
+46 (0)31 786 4514

Om museisamlingarna och samhället

Se filmer på Critical heritages studies webbplats.

mellanrumright

The Stonehenge Riverside Project

Läs mer och se videoupptagningar från seminariet om Stonehenge

mellanrumright
Till sidans topp