Till startsida
Webbkarta

Antikmuseet

 

Antikmuseet tillhör ämnet Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet. Antikmuseets samling av antika original-föremål belyser flera aspekter av de antika medelhavskulturerna, där framför allt Grekland, Italien och Cypern är representerade.

Den största fyndkategorin är keramik, som täcker in en period av drygt 5000 år, från neolitisk till senantik tid. I samlingarna finns också romerska mynt, som exemplifierar myntens roll som massmedium i det samtida samhället och latinska gravinskrifter, som ger upplysningar om de stora grupperna i samhället, bl a frigivna och slavar.

Öppettider

Museet har öppet tisdagar kl 15-18.


Besöksadress

Olof Wijksgatan 6, bv

Övrigt

  • Gratis inträde
  • Handikappingång
  • Kompendie-försäljning

Kontakt

Niki Eriksson 0707-54 50 83

Ann-Louise Schallin

Inst. för Historiska studier
Antikens kultur och samhällsliv
Göteborgs universitet
Box 200
405 30 Göteborg
antikmuseet@history.gu.se

Antikmuseets program hösten 2015