Till startsida
Webbkarta

Nyheter

 • Kvinnornas roll lyfts fram i ny bok om medeltidens genus

  [2016-01-28] En vanlig uppfattning när det gäller kvinnornas roll under medeltiden är att de utgjorde "brickor i männens politiska spel" eller att de främst verkade som förmedlare av makt. I boken Medeltidens genus tillämpas ett annat maktperspektiv som tar sin utgångpunkt i begreppet genus där författarna, många verksamma vid Göteborgs universitet, undersöker hur männens handlingar i "offentligheten" var beroende av förhållanden inom den privata sfären, dominerad av kvinnor.

 • Avlägsna kontakter influerade södra Halland under järnåldern

  [2016-01-27] En månghundraårig begravningsritual, importerade metallföremål, avvikande kärlformer och hustyper vittnar om att södra Halland ingick i ett vittförgrenat marint kontaktnät under förromersk järnålder. Det visar en ny avhandling i arkeologi från Göteborgs universitet.

 • Arkeologi och konst möts i natten

  [2016-01-18] Anita Synnestvedt, forskare och arkeolog vid Göteborgs universitet, håller i arrangemanget Arkeologi och konst - gränslösa möten i natten på Antikmuseet under Kulturnatta den 22 januari.

 • Fynd i cypriotisk bronsåldersstad bekräftar långväga förbindelser

  [2016-01-12] Bronsåldersstaden Hala Sultan Tekke (cirka 1600-1100 f.Kr.) på Cypern är mycket större än vad forskarna tidigare trott och nya fynd visar på handel långt utanför närområdet. I somras fortsatte en svensk arkeologisk expedition från Göteborgs universitet att gräva ut delar av staden och nyligen tillkännagavs resultatet av de cypriotiska myndigheterna.

 • Utgrävningar avslöjar jordbruket för 5 000 år sedan

  [2015-12-23] Det tidiga jordbrukets karaktär och dess ekonomiska och sociala betydelse är en omdiskuterad fråga bland arkeologer. Sedan tre år tillbaka har forskare och studenter från Göteborgs universitet genomfört arkeologiska undersökningar av en 5 000 år gammal boplats i Karleby utanför Falköping för att söka svaret.

 • Kritiska kulturarvsstudier blir ny centrumbildning

  [2015-12-07] Styrkeområdet Critical Heritage Studies (kritisk kulturarvsforskning, CHS) har beviljats anslag i Göteborgs universitets stora forskningssatsning UGOT Challenges. Nästa år bildas Center for Critical Heritage Studies (CCHS) - Centrum för kritiska kulturarvsstudier.

 • Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande

  [2015-11-25] Historisk forskning utgår ofta från stora biografiska lexikon där antalet kvinnor är få, bland annat för att de missgynnas av principerna för urvalet. Nu ska forskare vid Göteborgs universitet bygga upp ett digitalt kvinnobiografiskt lexikon som lyfter fram glömda och förbisedda insatser gjorda av kvinnor.

 • Antikens Hermaphroditus framställs som sant könsrollsöverskridande

  [2015-11-24] Uppfattningen att tvåkönade individer är patologiskt avvikande har gjort att forskningen avfärdat att den mytologiska figuren Hermaphroditus kunnat uppfattas som erotiskt tilldragande. Men romarna hade en annan syn på sexualitet och nu visar en avhandling från Göteborgs universitet att Hermaphroditus framstår som ett objekt för framförallt manligt begär.

 • Kolerans härjningar på 1800-talet ställde krav på bättre hygien

  [2015-11-05] År 1834 drabbades Sverige av koleran för första gången och under sommaren och hösten det året skördade sjukdomen mer än 12 600 människoliv i Sverige. I den nya boken Kolera: samhället, idéerna och katastrofen 1834 skriver historikern Daniel Larsson vid Göteborgs universitet om hur farsoten förlamade delar av samhället och kullkastade den gamla synen på hygien i de lortiga svenska städerna.

 • Nya hedersdoktorn Ulrika Knutson varnar för akademisk kris

  [2015-10-22] Journalisten och författaren Ulrika Knutson är nybliven hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten och stolt över titeln. Samtidigt varnar hon för att universiteten framöver kan drabbas av en lika djup kris som den mediebranschen går igenom just nu.

Fler nyheter

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?