Till startsida
Webbkarta

Nyheter

 • Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande

  [2015-11-25] Historisk forskning utgår ofta från stora biografiska lexikon där antalet kvinnor är få, bland annat för att de missgynnas av principerna för urvalet. Nu ska forskare vid Göteborgs universitet bygga upp ett digitalt kvinnobiografiskt lexikon som lyfter fram glömda och förbisedda insatser gjorda av kvinnor.

 • Antikens Hermaphroditus framställs som sant könsrollsöverskridande

  [2015-11-24] Uppfattningen att tvåkönade individer är patologiskt avvikande har gjort att forskningen avfärdat att den mytologiska figuren Hermaphroditus kunnat uppfattas som erotiskt tilldragande. Men romarna hade en annan syn på sexualitet och nu visar en avhandling från Göteborgs universitet att Hermaphroditus framstår som ett objekt för framförallt manligt begär.

 • Kolerans härjningar på 1800-talet ställde krav på bättre hygien

  [2015-11-05] År 1834 drabbades Sverige av koleran för första gången och under sommaren och hösten det året skördade sjukdomen mer än 12 600 människoliv i Sverige. I den nya boken Kolera: samhället, idéerna och katastrofen 1834 skriver historikern Daniel Larsson vid Göteborgs universitet om hur farsoten förlamade delar av samhället och kullkastade den gamla synen på hygien i de lortiga svenska städerna.

 • Nya hedersdoktorn Ulrika Knutson varnar för akademisk kris

  [2015-10-22] Journalisten och författaren Ulrika Knutson är nybliven hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten och stolt över titeln. Samtidigt varnar hon för att universiteten framöver kan drabbas av en lika djup kris som den mediebranschen går igenom just nu.

 • Eurasiens jordbrukshistoria - föreläsningar av Janken Myrdal

  [2015-10-13] I höstens föreläsningsserie beskriver professor Janken Myrdal Eurasiens jordbrukshistoria och presenterar några övergripande slutsatser.

 • I exilens väntrum

  [2015-10-01] Izabela A. Dahl, postdoktor i historia, har i samarbete med Emigranternas Hus hämtat en vandringsutställning till Humanisten om tyska judiska vetenskapskvinnor och -män och deras exil i Sverige 1933¿1945.

 • Karen M Frei Open Lecture

  [2015-09-30] Karen M. Frei will be giving an open lecture on the strontium isotopic tracing system

 • Sverige var redan under medeltiden likvärdigt andra europeiska stater

  [2015-09-29] Sverige gjorde så tidigt som år 1297 sitt inträde i den europeiska gemenskapen. Det visar en avhandling i historia från Göteborgs universitet.

 • Restplatser - utbytesstudier vid Humanistiska fakulteten

  [2015-09-22] Studera vid något av Humanistiska fakultetens partneruniversitet i Europa våren 2016.

 • Saltgruvedrift under bronsåldern

  [2015-09-21] Den sjätte oktober kl 18:00 i Lilla Hörsalen föreläser arkeologistudenten Fredrik Gustavsson om sina erfarenheter av dokumentation och utgrävning i den förhistoriska gruvgallerian Christian von Tusch-Werk.

Fler nyheter