Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran

Historiska studier - Tre vägar till det förflutna

Vill du ta en aktiv del i samhällsdebatten och förstå varför världen ser ut som den gör? Institutionen för historiska studier är mötesplatsen för nyfikna studenter, lärare och forskare från antikvetenskap, arkeologi och historia.

Människan och hennes samhällen från forntid fram till vår nutid står i centrum för institutionens undervisning och forskning. Du möter experter på exempelvis europeisk bronsålder, det antika Grekland och Rom, nordisk medeltid eller det förindustriella bondesamhället. Är du intresserad av vad samtidsarkeologi är, hur kulturarv förmedlas, eller hur sociala och politiska processer ser ut i modern tid? Välkommen hit!

Förstå din samtid. Påverka din framtid.


Du kan välja fristående kurser eller program från grundutbildning till doktorsexamen. Dessutom är det här du läser lärarutbildningen i historia.

Läs mer om institutionens tre ämnen: 

Forskarnätverk

Forskningssamverkan

Här finns länkar till våra forskarnätverk och bloggar.

Till studentportalen

E-tjänster, information och service för studenter vid Göteborgs universitet.

Antikmuséet

Antikmuséet

Museets samling belyser flera aspekter av de antika medelhavskulturerna, där framför allt Grekland, Italien och Cypern är representerade.